fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuwsbrief

Racen 

Volgende week hebben de leerlingen vakantie. Misschien heeft u ook een paar daagjes vrij. Lekker de tijd om leuke dingen met elkaar te doen. 
 
Sommige jongens en meisjes gaan op wintersport. Ieder jaar is het weer spannend of er genoeg sneeuw ligt. Daarnaast is het ook prettig als het zonnetje schijnt. Wanneer alle omstandigheden optimaal zijn, dan pas kun je echt genieten. 
 
In de Bijbel lezen we in het bijbelboek Genesis het verhaal van Adam en Eva. Zij leefden in het paradijs. Deze tuin werd ook wel de Hof van Eden genoemd. Dit betekent ongeschonden goede schepping. Het paradijs, dat is de plek die helemaal perfect is. De optimale omstandigheden. 
 
Volgens de Bijbel was het paradijs de plek die God had bedacht, zodat Hij samen met de mens kon zijn. Helaas konden Adam en Eva niet in paradijs blijven. Ze hadden niet naar God geluisterd. God had gezegd dat ze van alle bomen mochten eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Adam en Eva aten van de vruchten van de boom en door deze daad gingen zij in tegen God. Hierdoor konden zij niet langer blijven in de mooie tuin. Gelukkig stopt het verhaal hier niet. Gods plan gaat verder. 
 
Soms zijn omstandigheden niet perfect en missen er dingen. Een figuurlijke wolk voor de zon, papsneeuw of iets heel anders. Soms hebben we geen invloed op wat ons overkomt. 
 
Christenen geloven dat God van hen houdt en dat Hij naar hen omziet. Als zij het moeilijk hebben, dan bidden ze tot God. Ze vragen Hem dan om hulp. In de praktijk is het niet zo, dat dan alles meteen is opgelost. Wel kan een gebed zorgen voor steun. Iemand kijkt met je mee. 
 
Als ik het moeilijk heb, dan bid ik tot God,
want als ik niet bid, dan maak ik mij zorgen,
dus ik moet zorgen, dat ik bid. 
dan kan Hij voor mij zorgen. 
                                                   dichter: Herman Boon
 
 
Een fijne vakantie!

Belangrijke informatie  

 

Op zoek naar pleegouders

Gaat u het avontuur van pleegouderschap aan? Horizon Pleegzorg is op zoek naar pleegouders. Komt u op dinsdagavond 10 maart naar de voorlichtingsavond in Oud-Beijerland? Tijdens deze voorlichting krijgt u alle informatie om een goede keuze te kunnen maken of pleegouderschap bij u past. Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien! Er zijn verschillende vormen van pleegzorg, zoals crisispleegzorg, deeltijd pleegzorg, weekendpleegzorg en voltijd pleegzorg voor onbepaalde tijd. Dus altijd een vorm die bij uw gezinssituatie past. U kunt ook vragen stellen aan een ervaringsdeskundige. Meer informatie lezen en opgeven kan via:  www.horizon.eu/pleegzorg of neem vrijblijvend contact op met Marinka Slot via: marinka.slot@horizon.eu

 De avond start om 19.45 uur en rond 21.15 uur sluiten we de avond af. Vanaf 19.30 uur is er inloop.

Adres: Wiardi Beckmanstraat 32, 3262 VP Oud-Beijerland.

Met vriendelijke groet,

Marinka Slot

Pleegzorgwerker 

M: 06-22457338

T: 0172-448800

ParnasSys Ouderportaal:

Wat kunt u als ouder(s) / verzorger(s) zien binnen het ouderportaal?

In het ouderportaal kunt u de naam en adresgegevens zien. Hier kunt u ook controleren of wij de juiste gevens van u hebben. Daarnaast kunt u de uistlagen van de citotoetsen zien. In de weken dat de citotoetsen worden afgenomen, zijn de toetsgegevens niet zichtbaar. Op de dag dat uw kind zijn of haar rapport meekrijgt, zijn de toestuitslagen weer beschikbaar. 

Sabina's Got Talent

Dinsdag 17 maart organiseren we weer Sabina's Got Talent op de locatie Poortwijk voor alle kinderen van locatie Sportlaan en locatie Poortwijk. Uit iedere basisgroep zal er één act optreden. In de ochtend zal de midden- en bovenbouw (units 4-5-6 en units 7-8) optreden en in de middag de onderbouw (units 1-2-3). Deze week is er besproken met de kinderen wie wat gaat doen, zodat ze in de vakantie lekker kunnen oefenen. De week na de vakantie vinden de voorrondes plaats in eigen klas en zal er bekend worden wie er mee gaat doen met Sabina's Got Talent. Exacte tijden volgen nog. 

Belangrijke data maart

Woensdag 11 maart schriftjesochtend aan de Sportlaan. 

Maandag 16 maart schriftjesochtend in Poortwijk. 

Dinsdag 17 maart organiseren wij Sabina's got Talent.

Vrijdag 20 maart hebben de leerkrachten een studiedag en zijn de kinderen vrij van school. 

 

Programma Kivido maart / april
 
Wij zullen in de nieuwsbrieven ook de programma's van de BSO's meenemen voor de ouders.
 
Kivido heeft het volgende op het programma staan:
 
Week 10 t/m 17 (2 maart tot en met 24 april) 
Thema Puk - Wat heb jij aan vandaag?
 
Week 18 en 19 (27 april t/m 8 mei)
Meivakantie
 
 

Zingen en swingen voor alle kinderen van de basisschool? Kom zondag 8 maart naar Kids Special!

 

Hoeksche Waard Actief

Voorjaars vakante tips

Kom, ontdek en beleef allerlei activiteiten voor kinderen tot 12 jaar. 

22 februari tot 1 maart 

Hallo, mijn naam is Serap Aktas, ik ben consulent Leerplicht die gekoppeld is bij jullie school.


Het regent, je ligt nog lekker warm in je bed, maar dan gaat de wekker. Tijd om naar school te gaan! Waarschijnlijk draai je je het liefst nog een keertje om, maar helaas gaat dat niet.


Naar school! Omdat onderwijs nodig is …
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Het recht op onderwijs is geregeld in de Leerplichtwet 1969. Hierin staat ook dat ouders de plicht hebben ervoor te zorgen dat hun kind naar school gaat. Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) heeft de taak toezicht te houden op de Leerplichtwet.

De leerplichtwet
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt. Vervolgens zijn jongeren kwalificatieplichtig tot hun
achttiende verjaardag of tot het moment dat zij een Havo-, Vwo- of MBO-diploma op minimaal niveau 2 hebben behaald.

Hoe werkt de Leerplichtwet?
Ouder(-s)/verzorger(-s) zijn verantwoordelijk voor de schoolgang van hun kind. Vanaf twaalf jaar is de jongere ook zelf verantwoordelijk voor zijn of haar schoolgang. De school is verplicht om alle soorten ongeoorloofd
schoolverzuim bij LVS te melden. Als het verzuim bij ons is gemeld, stelt de consulent een onderzoek in naar de redenen van het schoolverzuim. Tijdens het onderzoek neemt de consulent LVS contact op met de school, de ouder(-s)/verzorger(-s) en jongere (vanaf 12 jaar).

De consulent LVS kan de volgende acties ondernemen:
- waarschuwing geven;
- verwijzen naar de jeugdarts;
- schoolverzuim melden bij de Sociale Verzekeringsbank;
- verwijzen naar HALT;
- opmaken van een proces-verbaal;
- doorverwijzen naar (hulpverlenende) instanties.

Verlof
In bijzondere gevallen kunnen ouder(-s)/verzorgers(-s) voor hun kind verlof aanvragen. De directeur van de school beslist over de verlofaanvragen tot maximaal tien schooldagen. Wanneer het gaat om verlof van meer
dan tien schooldagen, beslist de consulent LVS, uiteraard met de opgestelde richtlijnen van de Leerplicht wet (LPW).

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.dienstgezondheidjeugd.nl


e info@dgjzhz.nl
t 078-770 8500

Gegevens zwemtest Sabina van Egmondschool

Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari hebben de kinderen onder leiding van Paul Jacobs en Martine Campen een parcours gezwommen. 
In totaal hebben 188 kinderen het parcours afgelegd. Hiervan waren 20 kinderen met een A-diploma, 116 kinderen met een B-diploma en 52 kinderen met een C-diploma. 

De vaardigheden die zijn getoetst (op het niveau van een B-diploma) zijn de kopsprong, het onder water door een zeil zwemmen, onder een mat door zwemmen, schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl en rugcrawl. Het gekleed zwemmen is hierin niet meegenomen evenals sommige andere vaardigheden.

De getoetsen zijn niet per naam getoetst. Er is geturfd door de beoordelaars wat wel/niet lukt. De opdrachten zijn klassikaal duidelijk uitgelegd en startten pas als de beoordelaars er zeker van waren dat de opdracht voor de leerlingen duidelijk is.

Hiernaast de totale cijfers. 

Op basis van deze cijfers maakt Sportcentrum De Boogerd een voorstel voor het schoolzwemmen. Dit voorstel leggen we voor aan de gemeente Oud-Beijerland. 

We houden u op de hoogte. 

 

TSO Sportlaan (herhaling bericht)

Tijden
Unit 1-2-3 (andere tijden) - rooster *                 
12.30 uur eten en drinken
13.00 uur naar buiten (1 leerkracht en 1 ouder

Unit 4-5-6 (gesplitste pauzes) - rooster *
12.00 uur eten en drinken
12.30 uur naar buiten (1 leerkracht en 1 ouder)

Unit 7-8 (gesplitste pauzes) - rooster *
12.00 uur naar buiten
12.30 uur eten en drinken (1 leerkracht en 1 ouder)

* De rooster kunt u hieronder vinden. Daarnaast ook in de APP en onderaan de nieuwsbrieven. 

TSO unit 1-2-3 SL

TSO unit 4-5-6/ 7-8 SL

Meester Kees coördineert de TSO
Wat houdt dit in? Om 12.00 uur/ 12.30 uur/ 13.00 uur staat meester Kees bij de hoofdingang en ontvangt de ouder die komt helpen met toezicht houden op het plein. Meester Kees instrueert de ouder door aan te geven op welk gedeelte van het plein de ouder toezicht gaat houden. Meester Kees blijft bij de hoofdingang staan, totdat de leerkracht die pleinwacht loopt een een kop thee of koffie heeft gepakt en naar buiten kan. Meester Kees instrueert de leerkracht door aan te geven op welk gedeelte van het plein deze toezicht houdt. Als er iets gebeurt op het plein. Dan komt de leerkracht of ouder met het kind binnen. Meester Kees neemt dan de pleinwacht van de ouder of leerkracht over, zodat de leerkracht of ouder direct weer naar buiten kan. Mocht het noodzakelijk zijn dat de leerkracht van het kind waar iets mee is zijn of haar etenspauze moet onderbreken, dan neemt meester Kees hier initiatief in. 

TSO Poortwijk

Tijden

Unit 1-2-3

12.00 uur eten en drinken (tot 12.30 uur)

Unit 4-5-6

12.15 uur naar buiten (tot 12.45 uur)

TSO unit 1-2-3 PW

TSO unit 4-5-6 PW