fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuwsbrief

Hoopvolle toekomst

In de bijbel lezen we in het bijbelboek Jeremia het volgende: 

Mijn plannen voor jou staan vast. Ik heb je geluk voor ogen en niet je ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 

Hoop kunnen we wel gebruiken in deze tijd. Hoop dat het virus, dat de wereld in de greep houdt, stopt. Hoop dat we het gewone leven weer kunnen hervatten. Hoop dat we weer gewoon naar school kunnen gaan. 

Zondag is het Pasen. Christenen gedenken dan dat Jezus is opgestaan. 

Kijk hier een filmpje om te begrijpen wat het paasverhaal inhoudt. 

 

Ik wens u fijne paasdagen.

 

Thuisonderwijs gaat nog door

We zullen in ieder geval tot de meivakantie doorgaan met thuisonderwijs. We hopen dat we na de vakantie weer open kunnen gaan. Tot die tijd gaan we verder op de weg die we ingegaan zijn. Ik ben blij met de positieve reacties. Ik ben ook trots op het team dat zich op een geweldige manier inzet. 

Namens het team bedanken we u nogmaals voor al uw inzet voor het thuisonderwijs. 

Belangrijke informatie  

 

Woensdag 1 april 2020

Brief van CSG De Waard klik hier

 

Lezen, lezen, lezen

Update Online lezen klik hier

 

Tips voor thuisonderwijs 

Kennisnet heeft tips voor thuisonderwijs op zijn website geplaatst. 

klik hier

 

Leerkrachten ziek

Op het moment dat de leerkracht ziek is en niet in staat is om taken uit te voeren, dan kijken de andere leerkrachten in de unit of het werk overgenomen kan worden. Is dit niet geval geval, dan kan het zijn dat een stukje begeleiding tijdelijk wegvalt.

 

 

Belangrijke data april

Verlenging coronamaatregelen van 6 april tot en met 28 april 2020.

21 april zal er een nieuw besluit genomen worden over hoe het verder gaat na 28 april. 

Bedanken partners Kinderwaard

Afgelopen week heb ik een bloemetje, een doos Merci en wat lekkers voor de kinderen langsgebracht bij Villa Bien en Intermezzo. We zijn blij dat de medewerkers onze kinderen van ouders die in de vitale beroepen werken, opvangen. Hierdoor kunnen de leerkrachten zich focussen op het thuisonderwijs.

Hallo, mijn naam is Serap Aktas, ik ben consulent Leerplicht die gekoppeld is bij jullie school.


Het regent, je ligt nog lekker warm in je bed, maar dan gaat de wekker. Tijd om naar school te gaan! Waarschijnlijk draai je je het liefst nog een keertje om, maar helaas gaat dat niet.


Naar school! Omdat onderwijs nodig is …
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Het recht op onderwijs is geregeld in de Leerplichtwet 1969. Hierin staat ook dat ouders de plicht hebben ervoor te zorgen dat hun kind naar school gaat. Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) heeft de taak toezicht te houden op de Leerplichtwet.

De leerplichtwet
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt. Vervolgens zijn jongeren kwalificatieplichtig tot hun
achttiende verjaardag of tot het moment dat zij een Havo-, Vwo- of MBO-diploma op minimaal niveau 2 hebben behaald.

Hoe werkt de Leerplichtwet?
Ouder(-s)/verzorger(-s) zijn verantwoordelijk voor de schoolgang van hun kind. Vanaf twaalf jaar is de jongere ook zelf verantwoordelijk voor zijn of haar schoolgang. De school is verplicht om alle soorten ongeoorloofd
schoolverzuim bij LVS te melden. Als het verzuim bij ons is gemeld, stelt de consulent een onderzoek in naar de redenen van het schoolverzuim. Tijdens het onderzoek neemt de consulent LVS contact op met de school, de ouder(-s)/verzorger(-s) en jongere (vanaf 12 jaar).

De consulent LVS kan de volgende acties ondernemen:
- waarschuwing geven;
- verwijzen naar de jeugdarts;
- schoolverzuim melden bij de Sociale Verzekeringsbank;
- verwijzen naar HALT;
- opmaken van een proces-verbaal;
- doorverwijzen naar (hulpverlenende) instanties.

Verlof
In bijzondere gevallen kunnen ouder(-s)/verzorgers(-s) voor hun kind verlof aanvragen. De directeur van de school beslist over de verlofaanvragen tot maximaal tien schooldagen. Wanneer het gaat om verlof van meer
dan tien schooldagen, beslist de consulent LVS, uiteraard met de opgestelde richtlijnen van de Leerplicht wet (LPW).

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.dienstgezondheidjeugd.nl


e info@dgjzhz.nl
t 078-770 8500

TSO Sportlaan (herhaling bericht)

Tijden
Unit 1-2-3 (andere tijden) - rooster *                 
12.30 uur eten en drinken
13.00 uur naar buiten (1 leerkracht en 1 ouder

Unit 4-5-6 (gesplitste pauzes) - rooster *
12.00 uur eten en drinken
12.30 uur naar buiten (1 leerkracht en 1 ouder)

Unit 7-8 (gesplitste pauzes) - rooster *
12.00 uur naar buiten
12.30 uur eten en drinken (1 leerkracht en 1 ouder)

* De rooster kunt u hieronder vinden. Daarnaast ook in de APP en onderaan de nieuwsbrieven. 

TSO unit 1-2-3 SL

TSO unit 4-5-6/ 7-8 SL

Meester Kees coördineert de TSO
Wat houdt dit in? Om 12.00 uur/ 12.30 uur/ 13.00 uur staat meester Kees bij de hoofdingang en ontvangt de ouder die komt helpen met toezicht houden op het plein. Meester Kees instrueert de ouder door aan te geven op welk gedeelte van het plein de ouder toezicht gaat houden. Meester Kees blijft bij de hoofdingang staan, totdat de leerkracht die pleinwacht loopt een een kop thee of koffie heeft gepakt en naar buiten kan. Meester Kees instrueert de leerkracht door aan te geven op welk gedeelte van het plein deze toezicht houdt. Als er iets gebeurt op het plein. Dan komt de leerkracht of ouder met het kind binnen. Meester Kees neemt dan de pleinwacht van de ouder of leerkracht over, zodat de leerkracht of ouder direct weer naar buiten kan. Mocht het noodzakelijk zijn dat de leerkracht van het kind waar iets mee is zijn of haar etenspauze moet onderbreken, dan neemt meester Kees hier initiatief in. 

TSO Poortwijk

Tijden

Unit 1-2-3

12.00 uur eten en drinken (tot 12.30 uur)

Unit 4-5-6

12.15 uur naar buiten (tot 12.45 uur)

TSO unit 1-2-3 PW

TSO unit 4-5-6 PW