fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

 

CBS Sabina van Egmond is een christelijke school. Dit betekent dat ons handelen wordt gedreven door een diepere motivatie. Het antwoord op de vragen ‘waarom’ en ‘waartoe’ is leidend voor onze grondhouding en benadering van kinderen en mensen. Deze christelijke cultuur op school is voelbaar en merkbaar in gemeenschappelijk gedragen waarden en normen.

Als team gaan we regelmatig met elkaar in gesprek over onze persoonlijke drive. Zo leren we elkaar beter te begrijpen en kunnen we onze overtuigingen en principes voortdurend aan elkaar toetsen. Daarbij houden we oog voor degenen die niet per se kerkelijk actief zijn, maar wel geïnteresseerd zijn om iets mee te krijgen van de christelijke tradities.

CBS Sabina van Egmond hanteert een open aannamebeleid. Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht cultuur of levensovertuiging. Wel vragen wij van u om onze identiteit te onderschrijven of te respecteren. In concreto houdt de christelijke identiteit in dat uw kind de dag begint met een gebed, met christelijke liedjes en een paar keer per week een bijbelverhaal. Door het jaar heen vieren we de christelijke feesten, die soms ook buiten schooltijd worden gehouden.