fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Juffen-/meesterdag

Op deze dag vieren de juffen en meester hun verjaardag.

Schoolfotograaf

Op dinsdag 4 juni is de schoolfotograaf op de locatie Poortwijk, op woensda...

Extra vrije dag

Op dinsdag 11 juni hebben de kinderen allemaal vrij.

Zomerfeest

Het zomerfeest vindt plaats op vrijdag 5 juli.

Musical groep 8

Woensdag 17 juli spelen de leerlingen van groep 8 in de afscheidsmusical.