fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

We sluiten aan bij de ontwikkeling van de kinderen (onderwijs op maat) door kinderen regie te geven over leren en gebruik te maken van expertise van de leerkrachten. We zijn een school met unitonderwijs. 

Missie Wij bieden uitdagend, innovatief en kwalitatief hoogwaardig unitonderwijs met veel aandacht voor de sociaal-emotionele vorming van uw kind. Wij doen er alles aan om uw kind stabiel op te laten groeien tot een gezond en gelukkig mens. Wij werken er in ons onderwijs naar toe dat uw kind verantwoordelijkheid neemt om een adequate bijdrage te leveren aan de maatschappij van vandaag en die van de toekomst. Zo komen we nog beter tegemoet aan de behoeften van kinderen van deze tijd. Topprioriteit is en blijft een veilig klimaat voor alle kinderen.

Visie Wij gaan uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid en het verlangen naar zelfstandigheid van kinderen. Met ieder kind gaan we in gesprek over wat hij of zij nodig heeft of zelf kan bijdragen om te komen tot een goede werksfeer. Dit houdt in dat we regelmatig terugkijken op allerlei situaties, lessen en leerdoelen, zowel individueel als klassikaal. Deze voortdurende reflectie op het eigen leerproces leidt tot verbetering en inzicht en motiveert kinderen intrinsiek om hun werk goed te doen. Door met elkaar na te denken ontstaat een sfeer van wederzijds respect voor zowel ieders mogelijkheden en talenten als ieders grenzen.

Meer informatie over ons unitonderwijs kunt u hier lezen.