fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

In gesprek met de juf of meester

 

september

  • de leerkrachten voeren, in de periode tot de herfstvakantie, met alle leerlingen een startgesprek. Ouders zijn hier niet bij aanwezig.
  • de leerkrachten nodigen ouders uit van leerlingen met een speciale hulp- of zorgvraag. Gedurende het schooljaar hebben de leerkrachten frequent contact met u over de speciale hulp- of zorgvraag. 
  • de leerkrachten sturen een e-mail/ filmpje met informatie over de unit/ het leerjaar. U kunt uw vragen kenbaar maken. De leerkrachten nemen vervolgens contact met u op. 

november

  • de leerkrachten van unit 1-2 nodigen alle ouders uit voor een gesprek
  • de ouders van leerlingen van leerjaar 8 krijgen een uitnodiging voor een voorlopig adviesgesprek.
  • de leerkrachten van unit 3-4, 5-6 en leerjaar 7 sturen een e-mail waarin zij vragen of u een gesprek wenst. De leerkrachten nodigen ouders uit met wie zij graag willen spreken. 

februari

  • de ouders van leerlingen van leerjaar 8 krijgen een uitnodiging voor een adviesgesprek.

maart

  • de leerkrachten van unit 3-4, 5-6 en leerjaar 7 nodigen alle ouders uit voor een gesprek
  • de leerkrachten van unit 1-2 sturen een e-mail waarin zij vragen of u een gesprek wenst. De leerkrachten nodigen ouders uit met wie zij graag willen spreken.

juni

  • de leerkrachten van unit 1-2, 3-4, 5-6 en leerjaar 7 sturen een e-mail waarin zij vragen of u een gesprek wenst. De leerkrachten nodigen ouders uit met wie zij graag willen spreken.