fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

In gesprek met de juf of meester

Tussen de zomer en de herfstvakantie werkt iedere leerkracht aan het groepsvormingsproces. Individuele gesprekjes met leerlingen maken hier onderdeel van uit. Op deze manier leert de leerkracht de kinderen kennen en weet deze wat de kinderen nodig hebben. U ontvangt een uitnodiging voor een gesprek aan het begin van het schooljaar als uw kind een specifieke hulpvraag heeft of als er een speciaal traject loopt voor uw kind. U kunt dan aan het begin van het jaar afspraken maken met de nieuwe leerkracht over het volgen van de ontwikkeling. 

Mochten de resultaten van uw kind bij de E-toets van juni sterk zijn veranderd, dan neemt de leerkracht contact met u op om hierover af te stemmen. De leerkracht maakt met u en uw kind afspraken op welke wijze uw kind hieraan gaat werken. 

U ontvangt in februari/maart een uitnodiging van de groepsleerkracht voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van uw kind. 

Gedurende het schooljaar houdt de leerkracht contact met u op het moment dat er bijzonderheden zijn. Mocht u zelf een vraag hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht.

Leerjaar 1-2

De ouders van nieuwe leerlingen krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de leerkrachten. Alle ouders krijgen in november een uitnodiging voor een gesprek. 

Leerjaar 8 

De ouders van leerjaar 8 krijgen krijgen via de leerkrachten van de unit informatie over de gesprekken volgend schooljaar.