fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vertrouwenspersonen

Heeft u klachten of vragen, dan kunt u natuurlijk bij de leerkracht of de directie terecht. Maar onze school heeft ook twee vertrouwenspersonen. Juf Esther Baars voor de leerlingen en het personeel en mvr. A. (Anita) Gaillard is dit voor de ouders. 

Wat is en doet een interne vertrouwenspersoon?

Een interne vertrouwenspersoon is er binnen de school voor iedereen die een klacht heeft over school of iets wat speelt op school. De interne vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, enzovoorts. De interne vertrouwenspersoon is er voor ouders, leerlingen en collega's. De interne vertrouwenspersoon is geen mediator, maar staat degene die een klacht heeft bij. Zij luistert, neemt het verhaal serieus en helpt de klager de juiste route te volgen.

De interne vertrouwenspersoon is dus een laagdrempelig aanspreekpunt op school bij klachten over de schoolsituatie.

Wanneer klop je bij de interne vertrouwenspersoon?

Bij alle aan school gerelateerde kwesties (organisatorisch, didactisch, pedagogisch) die iemand niet met de betrokkene kan of durft af(te)handelen.

Omgaan met vertrouwelijke informatie

Gegevens, die door een leerling, ouder/verzorger, personeelslid of andere betrokkene van de school in strikt vertrouwen aan een interne vertrouwenspersoon worden bekend gemaakt, worden niet doorgegeven aan anderen (bijvoorbeeld groepsleerkracht, directeur, management teamlid, andere leerlingen, ouders/verzorgers of overig personeel).

Geheimhouding van hetgeen de interne vertrouwenspersoon van de klager in strikt vertrouwen ter kennis komt, kan alleen doorbroken worden als de klagers hier toestemming voor geven. Of wanneer er zeer dringende redenen voor aanwezig zijn. In dat geval zal de interne vertrouwenspersoon de betrokkene op de hoogte brengen van het voornemen om de geheimhouding te doorbreken alvorens dit werkelijk te doen. Dit is dan nodig om de klacht op te lossen.

Wie is interne vertrouwenspersoon op school?

Esther Baars is de interne vertrouwenspersoon op de Sabina van Egmond voor leerlingen en personeel.

Zij is te bereiken via mail: e.baars@csgdewaard.nl of telefonisch via school: 0186-.614018 (op werkdagen;dinsdag en woensdag, maandag en donderdag afwisselend)

Voor de ouders is dit Mvr. A. (Anita) Gaillard, van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

email: vertrouwenspersoon-ouders.sabvanegmond@csgdewaard.nl

Informatie over de rol van de vertrouwenspersoon kunt u lezen op https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/visie/vertrouwenspersoon-op-school/