fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vertrouwenspersonen

Juf Evelien is de vertrouwenspersoon voor leerlingen en leerkrachten (intern). 

e-mail: e.vandegeer@csgdewaard.nl

Mvr. A. (Anita) Gaillard, van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) is de vertrouwenspersoon voor ouders (extern).

email: ravgaillard@gmail.com 

 

Informatie over de rol van de vertrouwenspersoon kunt u lezen op https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/visie/vertrouwenspersoon-op-school/