fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Rapport

Beste ouder(s),verzorger(s),

Hier leest u  informatie over het rapport van uw zoon/dochter.

In het rapport vindt u een rapportage over de ontwikkeling en vorderingen van uw kind. We willen u daarvan een zo goed mogelijk beeld geven. De items op het rapport sluiten zoveel mogelijk aan op de in de dagelijkse praktijk gebruikte werkwijzen en methodes. De rapportages voor de verschillende groepen zijn daardoor niet steeds hetzelfde.

Het rapport is kindgericht. U merkt dat aan de manier waarop we onze opmerkingen op het rapport formuleren. Het voorwoord is aan de kinderen gericht. Dit voorwoord kunt u onderaan deze pagina lezen. 

De beoordelingen op het rapport worden gegeven in bolletjes, cijfers en letters.

Op het kleuterrapport is gekozen voor bolletjes. We denken dat we hierdoor de ontwikkeling van de jonge leerlingen beter inzichtelijk kunnen maken.

Voor leerjaar 3 t/m 8 is gekozen voor een combinatie van cijfers en letters. De cijfers op het rapport zijn de reëel behaalde resultaten van de methodetoetsen. De letters geven aan of een kind zich voor een bepaald ontwikkelingsgebied gemiddeld, boven of onder gemiddeld ontwikkelt. We hebben op de Sabina van Egmond met elkaar afgesproken, dat een leerling met een gemiddelde ontwikkeling een "voldoende" scoort.

De resultaten van de Cito toetsen kunnen afwijken van de resultaten van de methodegebonden toetsen. Methodegebonden toetsen meten of de doelen die in een bepaalde periode aan bod zijn geweest worden beheerst. Cito toetsen geven de leerkrachten informatie of een leerling iets meer of minder kan in vergelijking met zijn leeftijdsgenootjes en of een leerling meer of minder begeleiding of instructie nodig heeft.​

De CITO-scores zijn aan het rapport toegevoegd op een apart blad. U ziet op dit blad niet alleen de scores van het laatste toetsmoment, maar van alle CITO toetsmomenten door de jaren heen. Zo kunt U de groeilijn c.q. de leerontwikkeling van uw kind volgen.

Met vriendelijke groet,

Directie en team van CBS Sabina van Egmond