fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Verlof aanvragen

Kinderen in Nederland zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Dat betekent dat wij de kinderen vanaf die leeftijd elke dag op school verwachten. Kinderen tussen de vier en de vijf jaar gaan in principe ook iedere dag naar school, maar we begrijpen dat het schoolgaande leven vooral in het begin soms erg intensief is. Zij mogen af en toe een dagje thuis blijven. Wilt u dit tijdig aan de kleuterleerkracht doorgeven?

Verlof (vrije dagen buiten de vakanties om) wordt alleen in bijzondere gevallen verleend. Het gaat dan om religieuze feesten, jubilea, huwelijk e.d. Wanneer u aannemelijk kunt maken dat u vanwege uw werk niet tijdens de reguliere vakantieperiode op vakantie kunt, is dit soms ook een reden om verlof te verlenen.

Wilt u verlof aanvragen, dan u kunt hiervoor het onderstaande formulier invullen. Meer informatie kunt u vinden via de volgende link. 

Verlofaanvraag

Heeft uw kind al eerder (bijzonder) verlof gekregen dit schooljaar?

reden van verlof

* Velden met zijn verplicht