fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid & AC

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk belang: de best mogelijke ontwikkeling van het kind. Hier zijn we samen verantwoordelijk voor, omdat opvoeden thuis en op school gebeurt. We noemen dat ‘de gouden driehoek’, waarbij school, ouders en kind elk op een van de hoeken staan. Uitgangspunt van deze manier van werken is vertrouwen en onderling begrip. Effectieve, open communicatie en het duidelijk uitspreken van verwachtingen vormen de basis van een stevige en compacte driehoek. Gelijkwaardig partnerschap betekent dat ieder in dit proces nadrukkelijk zijn eigen rol vervult. Onze deur staat voor u open!

Sinds november 2017 heeft CBS Sabina van Egmond een klankbordgroep van ouders. Deze groep van 8 personen beoogt een afspiegeling te zijn van de ouderpopulatie van de school. De klankbordgroep denkt inhoudelijk mee over de koers van het onderwijs. Directie en team vinden het namelijk belangrijk om de stem van ouders te horen en met hen van gedachten te wisselen. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten en blijven we steeds op elkaar afgestemd.

Activiteiten Commissie (AC)

De Sabina van Egmond heeft een actieve groep ouders die meehelpen met het organiseren van allerlei activiteiten. 

  • Sinterklaas: de groep ouders bedenkt hoe de Sint dit jaar de school bezoekt en hoe ze kunnen zorgen voor een onvergetelijk feest. 
  • Kinderboekenweek: de groep ouders helpt bij het organiseren van de boekenmarkt. Ieder jaar komt in de kinderboekenweek boekenwinkel "Bij Arie" een avond langs met de nieuwste kinderboeken. 
  • Kerstfeest: de groep ouders denken mee over de invulling van het programma. Eens per vier jaar organiseren we een kerstwandeling. Dit is een hele bijzondere ervaring voor de kinderen. Dit vergeten zij hun leven niet meer. Een ander jaar vieren we kerst met elkaar in de kerk of in de eigen klas met een feestje op het schoolplein. 
  • Voorleesontbijt: de groep ouders helpt met het organiseren van het voorleesontbijt. 
  • Sabine got Talent: na de voorrondes in de klas vinden de finales plaats. De groep ouders organiseren deze geweldige show. 
  • Zomerfeest: een groep ouders pakt uit door een dag te organiseren waar de kinderen nog lang over napraten. 
  • Schoolreis: ouders van de AC, MR of Klankbordgroep hebben voorrang om mee te mogen op schoolreis met de kinderen.

De activiteitencommise wordt voorgezeten door Louise Blijleven. De commissie kan altijd extra hulp gebruiken. Interesse? Neem contact op met Louise: louiseblijleven@hotmail.com