fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid & AC

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk belang: de best mogelijke ontwikkeling van het kind. Hier zijn we samen verantwoordelijk voor, omdat opvoeden thuis en op school gebeurt. We noemen dat ‘de gouden driehoek’, waarbij school, ouders en kind elk op een van de hoeken staan. Uitgangspunt van deze manier van werken is vertrouwen en onderling begrip. Effectieve, open communicatie en het duidelijk uitspreken van verwachtingen vormen de basis van een stevige en compacte driehoek. Gelijkwaardig partnerschap betekent dat ieder in dit proces nadrukkelijk zijn eigen rol vervult. Onze deur staat voor u open!

Sinds november 2017 heeft CBS Sabina van Egmond een klankbordgroep van ouders. Deze groep van 8 personen beoogt een afspiegeling te zijn van de ouderpopulatie van de school. De klankbordgroep denkt inhoudelijk mee over de koers van het onderwijs. Directie en team vinden het namelijk belangrijk om de stem van ouders te horen en met hen van gedachten te wisselen. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten en blijven we steeds op elkaar afgestemd.

 Klik hier voor de AC Jaarcijfers 2016/2017 en Begroting 2017/2018

 

 

Ouders helpen met schillen voor het schoolfruitprogramma. Iedere klas krijgt een schaal met een gezonde traktatie. 

Voor meer informatie over het schoolfruitprogramma kunt u klikken op de  link. 

Ouders helpen met versieren.

Schriftjesochtend

Een aantal keer per jaar organseren we een schriftjesochtend. Hierbij bent u van harte welkom om te komen kijken. 

 

 

Inloggen commissies AC