fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Samenwerkingsverband

CBS Sabina van Egmond maakt deel uit van Samenwerkingsverband 28.04. De missie en visie van het Samenwerkingsverband is:

Geen kind het eiland af
Onderwijs is maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenswerkingverband 28.04
stelt zich ten doel om alle kinderen het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun specifieke ontwikkeling en behoeften. Onderwijs is niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate op de mogelijkheden van elk kind.

Alle scholen die bij het Samenwerkingsverband zijn aangesloten handelen op zorggebied volgens vaste niveaus, een zg. Zorgroute. Die niveaus in de zorgroute zijn:

Niveau 0 en 0”:
Basisniveau. Dit is het normale onderwijs, dat in de klas gegeven wordt. Onderwijs op 3 niveaus.

Niveau 1:
Extra ondersteuning na overleg met ib'er. Afstemmen van de leerstof, onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Niveau 2:
De school schakelt een extern deskundige in, bijvoorbeeld de aan de school verbonden orthopedagoog. Hiermee willen we komen tot een aanpak, die is afgestemd op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van het kind en uiteraard de mogelijkheden van de leerkracht.

Niveau 3:
Blijft er na ondersteuning van een extern deskundige sprake van handelingsverlegenheid, dan ontstijgt de problematiek de basisondersteuning van de school. Vanaf dat moment kan de school een beroep doen op de ondersteuningscommissie (O.C.) en aanmelden. Aanmelden bij de ondersteuningscommissie kan om de volgende redenen:

  • School is handelingsverlegen in het realiseren van de juiste afstemming bij de leerstof.
  • School is handelingsverlegen in het realiseren van de juiste afstemming bij de instructie.
  • School is handelingsverlegen in het realiseren van de juiste afstemming bij gedrag.
  • School is handelingsverlegen in het realiseren van welbevinden bij het kind.
  • Niet “wat heeft het kind” maar “wat heeft het kind nodig” staat hierbij centraal.

De OC stelt vervolgens een advies op, dat kan leiden tot:

  • Op de huidige school blijven met ondersteuning van ambulante begeleiding
  • Een overstap maken naar een andere basisschool
  • Een overstap maken naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO)

Voor meer informatie www.swv2804.nl