fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolplan & Verantwoording

De indeling van het schoolplan 2018-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van stichting Christelijke Scholengroep De Waard en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. 

Introductie: Wat doet CBS Sabina van Egmond om haar kwaliteit te borgen.

 

Dit doen wij door uitzetten van enquetes, vragenlijsten 

- Quickscan (uitleg - beleidsterreinen. 

- Veiligheids/ tevredenheidslijst

- RI&E 

- Borgen van jaardoelen en evalueren van beleidsplannen

 

Kwaliteitszorg = zorgen voor kwaliteit.

Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?