fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolplan & Verantwoording

Schoolplan 2015 - 2019 klik hier

Het komende schooljaar wordt het schoolplan herzien.

Met de komst van een nieuwe directeur is het team begonnen aan een onderwijsinnovatierpoces. Bij dit proces zijn leerlingen, ouders en het team betrokken. 

kinderen Kinder MR

ouders

oudergeleding van de MR

klankbordgroep van ouders en leerkrachten

team leerkrachten en het managementteam

Introductie: Wat doet CBS Sabina van Egmond om haar kwaliteit te borgen.

 

Dit doen wij door uitzetten van enquetes, vragenlijsten 

- Quickscan (uitleg - beleidsterreinen. 

- Veiligheids/ tevredenheidslijst

- RI&E 

- Borgen van jaardoelen en evalueren van beleidsplannen

 

Kwaliteitszorg = zorgen voor kwaliteit.

Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

 

 

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijst leerlingen CSG De Waard 2017 van CBS Sabina van Egmond. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit),

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijst oudertevredenheidsenquête van CBS Sabina van Egmond. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit)

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de QS team Beroepshouding; Schoolklimaat; Interne communicatie; 21st Century Skills; Wetenschap en techniek mei 2016 van CBS Sabina van Egmond. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit)