fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Het Groeilab

26

Leerlingen
11

Groep 5/6
15

Groep 7/8

Geloof erin, dat is het begin! Het begin van een nieuw avontuur op de De Sabina van Egmond. Graag stel ik mij voor.

Mijn naam is Janina Lodder. Ik ben getrouwd met Menno. Samen hebben we twee kinderen, Sven (7 jaar) en Jesse (5 jaar). We wonen met veel plezier in Numansdorp.

Ondertussen sta ik al 14 jaar voor de klas. Ik heb me gespecialiseerd in motoriek en hoogbegaafdheid. Vanaf maart 2022 verzorg ik Het Groeilab. In mijn vrije tijd sport ik graag of lees een boek. Regelmatig spelen we een spelletje of een escaperoom.

Inhoud van de Plusklas

Plusklas nieuwe stijl

In het schooljaar 2017-2018 hebben we bekeken hoe de plusklas beter kan worden geïntegreerd en geborgd binnen de nieuwe onderwijsstructuur van onze school. Doordat er meer in werkblokken, met weektaken en op de leerpleinen gewerkt wordt, paste de ‘oude’ plusklas niet meer in de visie en werkwijze. Vanaf het schooljaar 2018-2019 hebben we voor de plusklas-leerlingen meerdere plusmomenten verdeeld over de week ingeroosterd. Per week is er 4,5 uur beschikbaar voor deze plusmomenten. Die uren moeten worden verdeeld over de verschillende groepen en locaties. Naast deze plusmomenten is er de mogelijkheid voor individuele (coachings-)gesprekjes met kinderen, die dit nodig hebben.

Inhoud van de plusmomenten

We vinden het belangrijk om de plusmomenten te vullen met specifieke activiteiten, vakken en opdrachten, die niet in een weekplanning of verrijkingsmap kunnen worden opgenomen. Daarnaast vinden we het van belang dat onze plusklas-kinderen contacten hebben met ‘peers’ (kinderen met een soortgelijke ontwikkeling) en leren samenwerken. De plusmomenten zullen worden ingevuld met:

  • filosofie
  • opdrachten die het creatief denkvermogen stimuleren (vooral ‘doe’-opdrachten)
  • opdrachten, die de ontwikkeling van een “groeimindset” bevorderen (Iets wat je nog niet kunt, maar waar je moeite voor moet doen om het te laten slagen. hierbij staat het proces centraal en niet het eindresultaat)

Daarnaast is er aandacht voor sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling.

Maatwerk

In overleg met uw kind en zijn/haar leerkracht ga ik kijken welke activiteiten in de weekplanning kunnen worden opgenomen. Zo wordt de extra uitdaging niet beperkt tot de plusmomenten, maar is het ingebed in het programma van uw kind. U kunt hierbij denken aan:

  • ‘gewone’ verrijkingsopdrachten (methode-opdrachten, KIEN, breinbrekers, smartgames enz.)
  • leren programmeren
  • leren schaken
  • maken van een werkstuk of presentatie
  • leren van een (extra) vreemde taal

Ik vind het belangrijk om hierbij te kijken waar de interesses en ontwikkelbehoeften van uw kind liggen. Hierin zal ik dus een stukje ‘maatwerk’ proberen te leveren. Om dat te bereiken, heb ik met iedere plusklasleerling een individueel gesprekje om met hem/haar te bespreken waar zijn/haar interesses en/of ontwikkelbehoeften liggen.