fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Hoeksche Waard Actief

HOEKSCHE WAARD ACTIEF | SAMEN DOEN

Wij geloven dat alles wat wij doen meewerkt aan een actief, gezond en vitaal Hoeksche Waard. Dit doen we door het creëren van functionele verbindingen, samenwerking en kennisdeling. Wij zorgen dat vraag en aanbod op het gebied van sport, cultuur & jeugd met elkaar verbonden is.

Dit kun je van ons verwachten?

| Wij werken aan het creëren van een inspirerende brede leer en leefomgeving

| Wij zijn vooral praktisch, hebben als doel de samenleving in beweging brengen, zijn deskundig en werken aan verbinding.

| Eenvoudig werken we aan het zichtbaar maken van kwaliteiten die de samenleving bezit. Fouten maken is bij ons absoluut niet erg. Het is voor ons een ander woord voor groeien.

| Wij zijn aanjager op het gebied van sport en cultuur. En zorgen hierbij onder andere voor verbinding tussen het onderwijs, kinderopvang, verenigingen en ander soort aanbieders.

| Wij gaan vooral SAMEN DOEN!