fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Het schoolondersteuningsprofiel

Alle kinderen zijn uniek, hebben hun eigen onderwijs- en opvoedingsbehoeften en hun eigen talenten.

Helaas hebben niet alle basisscholen een passend antwoord op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van ieder kind. Dat kan al duidelijk zijn bij de aanmelding van uw kind bij een school, maar dat kan ook duidelijk worden tijdens het verblijf van uw kind op school. En wat dan? Waar vinden we dan passend onderwijs?

Hieronder leggen we u uit wat passend onderwijs in de Hoeksche Waard inhoudt en wat het voor u kan betekenen. Mocht de uitleg niet voldoende zijn dan kunt u de directeur van deze school vragen om uitleg of kijkt u eens op de website van Passend onderwijs Hoeksche Waard: www.swv2804.nl. Daar ziet u ook
telefoonnummers van de helpdesk van Passend onderwijs Hoeksche Waard.

In het SOP (School Ondersteunings Profiel) hebben wij uitgebreid beschreven welke keuzes wij als school maken. U treft het SOP in de bijlage.