fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse Opvang

Beste ouder(-s), verzorger(-s),

Hieronder leest u hoe de Tussenschoolse Opvang (TSO) is georganiseerd op onze school.

Continurooster

CBS Sabina van Egmond heeft een continurooster. Dit betekent dat de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag op school lunchen. Hiervoor nemen ze hun eigen eten en drinken mee. Afhankelijk van de groep is het mogelijk om tosti’s te maken in de klas. Hiervoor stellen wij tosti-apparaten beschikbaar.

Op school lunchen

Voor ouders is het fijn dat de kinderen op school eten. U hoeft geen oppas te regelen of via een externe partij TSO in te kopen. Als school bieden we gratis deze mogelijkheid. Het enige wat wij vragen is dat u als ouder per kind twee, drie of vier keer komt helpen per jaar. Het aantal keren dat u daadwerkelijk komt helpen hangt af van de grootte van de groep en de unit en de wijze waarop we de TSO organiseren. In de onderbouw vragen we hulp bij het eten en drinken en vanaf groep drie kunt u ondersteunen met de pleinwacht.

Waarom vragen we uw hulp?

Wij hebben uw hulp nodig, zodat de leerkrachten pauze hebben. Leerkrachten hebben volgens de CAO primair onderwijs recht op 30 minuten pauze en met uw hulp kunnen we dit realiseren.  

Opgave en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Ieder schooljaar maakt de directie samen met de TSO-coördinatoren een TSO-plan op basis van het aantal klassen en leerlingen. Aan het begin van het schooljaar vertellen wij u hoe vaak wij uw hulp nodig hebben per kind. Vervolgens kunt u zich via een link op onze website (het besloten deel) opgeven. Wanneer u gaat lunchen met de kinderen, dan bent u verplicht om ons een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verstrekken. Wanneer u helpt met pleinwacht is het niet nodig een VOG te overleggen. Voor uitgebreide informatie over de manier waarop u een VOG kunt aanvragen verwijs ik u naar onze website (zie kinderopvang - tussenschoolse opvang).

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.

J. (Jeffrey) van der Veeken, directeur CBS Sabina van Egmond

j.vanderveeken@csgdewaard.nl

Aanwezig op
maandag, woensdag, donderdag - locatie Sportlaan
dinsdag, vrijdag - locatie Poortwijk

Locatie Sportlaan

12.00 uur

Groep 1-2a, 1-2b, 3a, 4a, 5a

Groep 6a, 6b, 7a, 7b-8b, 8a

Lunchen met hun eigen leerkracht en in één klas een ouder*

Buiten spelen onder begeleiding van een leerkracht en twee ouders**

12.30 uur

Groep 1-2a, 1-2b, 3a, 4a, 5a

Groep 6a, 6b, 7a, 7b-8b, 8a

Buiten spelen onder begeleiding van een leerkracht en twee ouders

Lunchen met hun eigen leerkracht

* Een leerkracht van de groepen 1-2a, 1-2b, 3a, 4a, 5a heeft op dit moment volgens een rooster al zelf pauze. Een onderwijsassistent/ouder eet met de kinderen. De leerkracht die pauze heeft loopt om 12.30 uur pleinwacht met de groepen 1-2a, 1-2b, 3a, 4a, 5a met twee ouders.

** Een leerkracht van de groepen 6a, 6b, 7a, 7b-8b, 8a heeft op dit moment volgens een rooster pleinwacht. Om 12.30 uur heeft deze leerkracht zelf pauze. Een onderwijsassistent eet met de klas.
Hoeveel keer verwachten we dat u komt helpen met pleinwacht?

Groep 1-2a, 1-2b, 3a, 4a of 5a.

We hopen dat u per kind drie keer komt helpen. (Let op er zijn twee tijdstippen!)

  1. Per keer is er één ouder die van 12.00 uur tot 12.30 uur met een groep eet waarvan de leerkracht pleinwacht heeft.
  2. Per keer zijn er twee ouders die helpen van 12.30 uur tot 13.00 uur met pleinwacht lopen.

 

Groep 6a, 6b, 7a, 7b-8b, 8a.

We hopen dat u per kind twee keer komt helpen. Per keer zijn er twee ouders die van 12.00 uur tot 12.30 uur meehelpen met pleinwacht lopen

 

Hoe kunt u zich opgeven?

In één van de laatste weken van de vakantie krijgt u een e-mail met informatie hoe u zich kunt opgeven. U kunt zelf aangeven op welke dagen u wilt komen helpen. 

Groep 1-2a, 1-2b, 3a, 4a of 5a.

We hebben het schooljaar in drie periodes ingedeeld. Per periode komt u één keer helpen.

Groep 6a, 6b, 7a, 7b-8b, 8a.

We hebben het schooljaar in twee periodes ingedeeld. Per periode komt u één keer helpen.

 

Heeft u een VOG nodig?

Alleen de ouders van de groepen 1-2a, 1-2b, 3a, 4a of 5a, die in een klas eten met de kinderen, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Voor het aanvragen van een VOG, zie hieronder.

De ouders die helpen met pleinwacht hebben geen VOG nodig, want er is een leerkracht aanwezig op het schoolplein. De ouders van de groepen 6a, 6b, 7a, 7b-8b, 8a hebben daarom ook geen VOG nodig.

Locatie Poortwijk

12.00 uur

Groep 3b, 4b, 5b

De kinderen lunchen met hun eigen leerkracht */ **

12.15 uur

Groep 1-2c, 1-2d

Groep 3b, 4b, 5b

De kinderen lunchen onder begeleiding van één ouder in de ene groep en een onderwijsassistent in de andere groep.**

De kinderen spelen buiten onder begeleiding van één leerkracht en één ouder. ***

* Een onderwijsassistent vervangt van 11.45 uur tot 12.15 uur de leerkracht die om 12.15 uur pleinwacht heeft met de ondersteuning van één ouder.

** De ouder die komt, luncht in de klas van zijn of haar kind. De onderwijsassistent luncht in de andere kleutergroep.

*** De kinderen van 1-2c en 1-2d gaan op een ander tijdstip met hun eigen leerkracht naar buiten.

 

Hoeveel keer vragen we u om te helpen met lunchen met de kinderen?

Groep 1-2c en 1-2d.

We hopen dat u per kind vier keer komt helpen. Per keer is er één ouder die van 12.15 uur tot 12.45 uur met de groep luncht van het eigen kind. In de andere groep is op dat moment een onderwijsassistent.

 

Hoeveel keer vragen we te komen helpen met pleinwacht?

Groep 3b, 4b, 5b.

We hopen dat u per kind twee keer komt helpen per jaar. Per keer is er één ouder die van 12.15 uur tot 12.45 uur samen met een leerkracht pleinwacht loopt.

 

Hoe kunt u zich opgeven?

In één van de laatste weken van de vakantie krijgt u een e-mail met informatie hoe u zich kunt opgeven. U kunt zelf aangeven op welke dagen u wilt komen helpen. 

Groep 1-2c en 1-2d.

We hebben het schooljaar in vier periodes ingedeeld. Per periode komt u één keer helpen.

Groep 3b, 4b, 5b

We hebben het schooljaar in twee periodes ingedeeld. Per periode komt u één keer helpen.

 

Heb ik een VOG nodig?

De ouders van de groepen 1-2c en 1-2d hebben een VOG nodig, omdat zij alleen eten met de kinderen. Voor het aanvragen van een VOG, zie hieronder. De ouders van de groepen 3b, 4b en 5b hebben geen VOG nodig.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Als u met een schoolklas eet, bent u verplicht de school een VOG te verstrekken. Het aanvragen van een VOG gaat eenvoudig. Wij hebben van u uw voor- en achternaam, uw geboortedatum en uw e-mailadres nodig. Vult u deze gegevens in op de lijst waar uw zich kan opgeven, dan gaan wij ermee verder. Vervolgens ontvangt u een e-mail van Justis. Via dit bericht kunt u een VOG aanvragen door op de link te klikken en in te loggen met uw DigiD. Op deze manier rond u de VOG-aanvraag af.

 

De VOG dient betaald te worden via IDEAL. De kosten voor het aanvragen van de VOG worden door de TussenSchoolse Opvang vergoed. U kunt de rekening zelf sturen aan de TSO coördinatoren: tso.sabvanegmond@csgdewaard.nl

Denk er wel aan om in de e-mail uw voor- en achternaam en uw IBAN-nummer te vermelden. Dan schrijven wij het bedrag zo spoedig mogelijk over op uw rekening.

 

 

Sportlaan

Groep 1-2a, 1-2b, 3a, 4a, 5a

Per keer vragen we één ouder die met de kinderen eet en twee ouders die helpen op het plein.

In totaal zijn dit drie ouders per keer.


Schooljaar 2018/ 2019 zijn er 39 maandagen, 40 dinsdagen en 40 donderdagen.

maandag: drie ouders x 39 = 117

dinsdag: drie ouders x 40 = 120

donderdag: drie ouders x 40 = 120

totaal: 357

Er zitten in 1-2a, 1-2b, 3a, 4a, 5a in totaal 120 kinderen.

357 : 120 = 2,975

Dit betekent dat we hopen dat per kind één ouder drie keer komt helpen.

 

Sportlaan

Groep 6a, 6b, 7a, 7b-8b, 8a

Per keer vragen we twee ouders die helpen met de pleinwacht.

Schooljaar 2018/ 2019 zijn er 39 maandagen, 40 dinsdagen en 40 donderdagen.

maandag: twee ouders x 39 = 78

dinsdag: twee ouders x 40 = 80

donderdag: twee ouders x 40 = 80

totaal: 238

Er zitten in 6a, 6b, 7a, 7b-8b, 8a in totaal 127 kinderen.

238 : 127 = 1,8

Dit betekent dat we hopen dat per kind één ouder twee keer komt helpen.Poortwijk

Groep 1-2c, 1-2d

Per keer vragen we één ouder die met de kinderen eet en drinkt in de klas van het eigen kind.


Schooljaar 2018/ 2019 zijn er 39 maandagen, 40 dinsdagen en 40 donderdagen.

maandag: één ouder x 39 = 39

dinsdag: één ouder x 40 = 40

donderdag: één ouder x 40 = 40

totaal: 119

Er zitten in 1-2c en 1-2d in totaal (bij de start) 25 kinderen.

119 : 25 = 4,76

Dit betekent dat we hopen dat per kind één ouder vier keer komt helpen. De 0,76 gaan we proberen op te lossen met de ouders van de kinderen die in het schooljaar erbij komen.

 

Poortwijk

Groep 3b, 4b, 5b

Per keer vragen we één ouder die helpt met de pleinwacht.

Schooljaar 2018/ 2019 zijn er 39 maandagen, 40 dinsdagen en 40 donderdagen.

maandag: één ouder x 39 = 39

dinsdag: één ouder x 40 = 40

donderdag: één ouder x 40 = 40

totaal: 119

Er zitten in 3b, 4b en 5b in totaal 65 kinderen.

119 : 65 = 1,8

Dit betekent dat we hopen dat per kind één ouder twee keer komt helpen.

Verwachtingen van elkaar

U kunt van ons verwachten dat we goed onderwijs aan uw kinderen geven en ook tijdens de pauze momenten goed voor uw kinderen zorgen. We hopen dat u ook een bijdrage wilt leveren door u in te plannen.  De TSO-coördinatoren volgen de planning om ervoor te zorgen dat er voldoende hulp is. We hopen dat u in eerste instantie probeert om zelf te komen, in tweede instantie de moeite neemt om iemand anders te regelen of dat u contact opneemt met de TSO-coördinatoren, zodat zij een oplossing kunnen zoeken. Mochten we uw naam niet in de lijsten zien en u heeft geen contact opgenomen met de TSO-coördinatoren, dan nemen de TSO-coördinatoren zelf contact met u op om met u te overleggen. Ouders die meer dan de gevraagde frequentie beschikbaar zijn kunnen dit aangeven bij de TSO-coördinatoren. Hier zijn we heel blij mee!Mocht blijken dat de werkwijze niet functioneert, dan gaan we terug naar de huidige manier van werken

U begrijpt dat we erop vertrouwen dat u ons helpt. Wanneer we niet op uw medewerking kunnen rekenen, dan is dit voor ons een groot probleem. We zijn dan genoodzaakt om terug te gaan naar de huidige manier van werken inclusief afkoopregeling. Ook zullen we dan voor de hogere groepen gaan kijken naar een afkoopregeling.

Inloggen TSO coördintoren klik hier