fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Klankbordgroep

In november 2017 is de Klankbordgroep van ouders opgericht. De rol van de Klankbordgroep is om met elkaar de plannen en ontwikkeling te volgen, te analyseren, te interpreteren en hierin te adviseren. De leden van de klankbordgroep kunnen gevraagd en ongevraagd meedenken in het proces. Ze komen aan hun informatie door dit actief aan ouders te vragen.

De klankbordgroep is een groep mensen die als klankbord fungeert. Zij kijken mee, denken mee en volgen de bewegingen van het project. Met als doel om zowel intern als extern draagvlak te creëren voor de online community. Samen, in co-creatie, mooie en belangrijke dingen bereiken. 

De klankbordgroep is er voor de input van ouders. Een laagdrempelige manier om te communiceren. Belangrijk hierbij is het onderscheid te maken; wat is voor de klankbordgroep en wat is voor de MR (waar gaan ouders naar toe bij welke vraag). 

Daarnaast is het belangrijk om tijdens de klankbordbijeenkomsten het doel van de klankbordgroep voor ogen te houden. 

De deelnemers aan de klankbordgroep:

Aantal ouders in de klankbordgroep: 4 a 5 ouders. 

De voorkeur heeft van beide locaties en verspreid over de units. 

Lisette Schipper, Marlies Oostveen, Marieke Timmermans en Ken Uiterwijk.

Heeft u een vraag aan de Klankbordgroep of wilt u iets bespreekbaar maken, dan kunt u dit doen via het antwoordformulier of u kunt een e-mail sturen naar kbg.sabvanegmond@csgdewaard.nl
 

Thema’s komend schooljaar:

  1. contact met ouders in tijd van corona,
  2. contact met leerkrachten in tijd van corona
  3. bekendheid van de klankbordgroep (wanneer gaan ouders naar de klankbordgroep of MR)
  4. verschil tussen PW en SL (bijvoorbeeld SL tuintje, PW niet, boekspreekster wel SL en niet PW – op facebook zijn verschillen goed te zien)
  5. onduidelijkheden over het unitonderwijs. Aanvullend: Marieke schrijft hierover een column. Deze column zal gekoppeld worden aan de website. Hier zijn mogelijkheden tot vragen/antwoorden voor ouders m.b.t. unitonderwijs. 
  6. communicatie van de school
  7. veiligheid van leerlingen.
 
Klankbordbijeenkomsten schooljaar 2021 - 2022
agenda notulen
211013 2111013
   
   
   
   
   

Notulen Klankbordgroep dd. 05-11-2020.pdfAgenda klankbordgroep dd. 14-01-2021.pdfNotulen klankbordgroep dd. 14-01-2021.pdAgenda klankbordgroep dd. 04-03-2021.pdf

Vraag of opmerkingen voor de Klankbordgroep

* Velden met zijn verplicht