fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KC'ers

Op CBS Sabina van Egmond zijn twee Kwaliteitscoördinatoren (KC'ers) werkzaam. Mevr. C. (Carine) Schelling is er voor leerjaar 1 t/m 4 en mevr. E. (Esther) Baars is er voor unit 5-6 en unit 7-8 (ook basisgroep 4-5 Poortwijk).

De KC'rs houden zich bezig met de extra zorg aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Ze volgen de ontwikkeling van alle leerlingen, zowel op leerling- als groeps- als schoolniveau en coördineren de zorg voor zorgleerlingen.

Voor leerlingen met zorg maken zij systematisch en volgens een vast format begeleidingsplannen. Een en ander wordt zorgvuldig vastgelegd in het leerlingdossier. Ib'ers bespreken de leerlingen met de leerkracht tijdens groepsbesprekingen. Naar aanleiding daarvan kan de orthopedagoge, die aan de school verbonden is via het Samenwerkingsverband, worden geraadpleegd.

Ouders worden in oudergesprekken op de hoogte gehouden. Daarbij zijn waar mogelijk zoveel mogelijk (externe) betrokkenen aanwezig.

Carine Schelling - iKwaliteitscoördinator leerjaar 1 t/m 4

 

E. (Esther) Baars - Kwaliteitscoördinator leerjaar 5 t/m 8 (ook basisgroep 4-5 Poortwijk)