fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Elk schooljaar vraagt de Activiteiten Commissie (AC) om een (vrijwillige) bijdrage voor uw kind(-eren). Van deze bijdrage worden activiteiten georganiseerd, die niet door school bekostigd worden. U kunt hierbij denken aan o.a. vieringen van Sinterklaas, Kerst en Pasen.

De bijdrage is vastgesteld op € 28,50 per kind, met instemming van de medezeggenschapsraad (MR). Mocht uw kind vanaf november instromen dat geldt een tarief van € 2,85 per maand. 

Hieronder leest u de ouderbijdrage op basis van moment van instromen

november

€ 25,65

december 

€ 22,80

januaru

€ 19,95

februari

€ 17,10

maart

€ 14,25

april

€ 11,40

mei

€ 8,55

juni

geen 

De bijdrage is vrijwillig, maar noodzakelijk om de activiteiten te bekostigen.
Zonder deze bijdrage is het niet mogelijk activiteiten te organiseren.
U ontvangt een e-mail met een link om de betaling te voldoen. 

Voor vragen over de bijdrage kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Cynthia, cynthia-peters@hotmail.com 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Met vriendelijke groet,

Louise Blijleven

Voorzitter Activiteiten Commissie (AC) Sabina van Egmond