fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden

SPORTLAAN:
Maandag, dinsdag en donderdag.    
Inloop is van 8.30 uur - 8.40 uur
De lessen zijn van 8.40 uur - 15.05 uur

Woensdag en vrijdag
Inloop is van 8.30 uur - 8.40 uur
De lessen zijn van 8.40 uur - 12.35 uur

Poortwijk
Maandag, dinsdag en donderdag.    
Inloop is van 8.15 uur - 8.25 uur
De lessen zijn van 8.15 uur - 14.50 uur

Woensdag en vrijdag
Inloop is van 8.15 uur - 8.25 uur
De lessen zijn van 8.15 uur - 12.20uur

GYMNASTIEKTIJDEN

Deze tijden krijgt u jaarlijks in een apart informatiebulletin.