fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Unitonderwijs

Sinds schooljaar 2019/20 werkt de Sabina van Egmond met unitonderwijs. Het is de afgelopen vier jaar gefaseerd geimplementeerd.

Unitonderwijs is een vernieuwend onderwijs systeem welke beter tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van de huidige generatie kinderen. 

 Onderwerpen zoals ''kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerken'' krijgen meer ruimte op

de Sabina van Egmond dan op scholen met een traditioneel jaarklassensysteem. De leerlingen worden daardoor beter voorbereid op het vervolg onderwijs.

 

Bent u benieuwd naar het unitonderwijs op CBS Sabina van Egmond? Kijk dan in ons 

Handboek unitonderwijs -  CBS Sabina van Egmondschool

 

Klik hier

Columns

Om het unitonderwijs ''dichterbij'' ouders/opvoeders te brengen, wordt er een aantal keer per jaar een column geschreven. Vragen die door de columns

ontstaan of die u zelf hebt over het unitonderwijs kunt u stellen in onderstaande paragraaf ''gestelde vragen''.

 

Verschenen columns:

Column 1: Wat maakt verandering tot een succes?  Klik hier

Column 2: Spreken we dezelfde unittaal?  Klik hier

Column 3: Een kijkje achter de schermen  Klik hier

Column 4: Hóe krijgt mijn kind les? Klik hier

 

School bezoekt school

Heb je interesse over de werkwijze van het unitonderwijs en zou je een rondleiding willen?  neem dan contact op met de directeur.

Jeffrey van der Veeken

j.vanderveeken@csgdewaard.nl

 

 

 

Gestelde vragen

Gestelde vragen

* Velden met zijn verplicht