fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IB'ers

Op CBS Sabina van Egmond zijn dire Interne Begeleiders (ib'ers) werkzaam. Mevr. M. (Merel) Donkers is er voor unit 1-2, mevr. N. (Nadine) van der Zwaak is er voor unit 3-4 en mevr. E. (Esther) Baars is er voor unit 5-6 en unit 7-8.

De ib'ers houden zich bezig met de extra zorg aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Ze volgen de ontwikkeling van alle leerlingen, zowel op leerling- als groeps- als schoolniveau en coördineren de zorg voor zorgleerlingen.

Voor leerlingen met zorg maken zij systematisch en volgens een vast format begeleidingsplannen. Een en ander wordt zorgvuldig vastgelegd in het leerlingdossier. Ib'ers bespreken de leerlingen met de leerkracht tijdens groepsbesprekingen. Naar aanleiding daarvan kan de orthopedagoge, die aan de school verbonden is via het Samenwerkingsverband, worden geraadpleegd.

Ouders worden in oudergesprekken op de hoogte gehouden. Daarbij zijn waar mogelijk zoveel mogelijk (externe) betrokkenen aanwezig.

M. (Merel) Donkers - intern begeleider leerjaar 1 en 2

 

N. (Nadine) van der Zwaal - intern begeleider leerjaar 3 en 4

E. (Esther) Baars - Intern begeleider leerjaar 5 t/m 8