fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Werken met een groepsmissie

Waar werken we aan dit schooljaar?

Weekplanning

De kinderen leren dit schooljaar om te werken met een weekplanning. De inhoud van de weektaak stemmen de leerkrachten af op de mogelijkheden van de kinderen. Er is werk dat af moet en er is werk dat de kinderen zelf mogen plannen en kiezen.

Groepsmissie

Daarnaast werken de kinderen samen met hun leerkracht(-en) aan een groepsmissie. Wat voor groep willen de kinderen samen zijn? Welk doel willen ze samen bereiken? Welk gedrag hoort daarbij? De leerkrachten maken gebruik van de methode Klassenkracht om deze processen te stimuleren en de afspraken die voortvloeien uit de gezamenlijke missie inzichtelijk te maken. De leerkrachten maken alle afspraken zichtbaar met posters en andere middelen. De posters hangen in de lokalen en op het leerplein. Zo wordt duidelijk waar de groep voor staat en waar de kinderen aan willen werken. Vanaf nu is het een kwestie van oefenen en steeds weer opnieuw beginnen. De leerkrachten vervullen hierin een regisseursrol.

Instructie op maat

Verder krijgen de leerlingen instructies in een groep die het beste bij hun onderwijsbehoefte past. De leerlingen werken in kleine en grote groepen in de klas en op het leerplein. De leerkrachten leren om op basis van de onderwijsbehoefte de organisatie aan te passen en ook de juiste vorm van instructie te realiseren.

Strategie uitgestelde vragen

Als laatste leren de kinderen een strategie om te weten wat ze kunnen doen als ze een vraag hebben, terwijl ze op het leerplein werken. Dit laatste is met name belangrijk om de kinderen te leren zelforganiserend te worden en verantwoordelijkheid te leren dragen over het werk dat zij maken. 

Natuurlijk is niet alles in één keer perfect. Per unit werken de leerlingen met hun leerkrachten in fases aan deze doelen. Met deze doelen beogen we ons onderwijs steeds een beetje beter te maken.