fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De opgavelijsten voor de TSO

TSO Unit 1-2-3 SL

TSO Unit 1-2-3 PW

TSO Unit 4-5-6 en Unit 7-8 SL

TSO Unit 4-5-6 PW

Mocht u als ouder vaker willen overblijven dan kunt u dit doorgeven aan:

Locatie Sportlaan : Sjanie Hagenaar sjanie23@gmail.com  
Locatie Poortwijk : Marjolein Chung mkloth@planet.nl

Gezond lunchen

Als schoolteam vinden we het belangrijk dat we de kinderen leren wat gezond eten is en hoe je verstandig kunt snoepen. Hierbij horen afspraken over wat de kinderen op school eten en drinken. Eén van deze afspraken was dat de kinderen een klein snoepje mee mochten nemen voor na het eten van hun boterham. Deze afspraak wijzigt na de herfstvakantie. Na een enquête vorig jaar bleek dat u als ouders in meerderheid achter deze nieuwe afspraak staat. Het is de bedoeling dat de kinderen vanaf maandag 29 oktober alleen nog maar een boterham meenemen. Snoep, koek, kaasdippers en dergelijke horen dus niet meer thuis in het lunchtrommeltje. In de kleine pauze kunt u uw kind iets gezonds als fruit of snackgroente meegeven. Bij verjaardagen en festiviteiten behoort snoep tot één van de mogelijkheden. Wij vragen hierbij graag uw medewerking.

Week 40

Gezond lunchen

Als schoolteam vinden we het belangrijk dat we de kinderen leren wat gezond eten is en hoe je verstandig kunt snoepen. Hierbij horen afspraken over wat de kinderen op school eten en drinken. Eén van deze afspraken was dat de kinderen een klein snoepje mee mochten nemen voor na het eten van hun boterham. Deze afspraak wijzigt na de herfstvakantie. Na een enquête vorig jaar bleek dat u als ouders in meerderheid achter deze nieuwe afspraak staat. Het is de bedoeling dat de kinderen vanaf maandag 29 oktober alleen nog maar een boterham meenemen. Snoep, koek, kaasdippers en dergelijke horen dus niet meer thuis in het lunchtrommeltje. In de kleine pauze kunt u uw kind iets gezonds als fruit of snackgroente meegeven. Bij verjaardagen en festiviteiten behoort snoep tot één van de mogelijkheden. Wij vragen hierbij graag uw medewerking.

Week 39

Week 38

Week 37

Openbaar nieuws en besloten nieuws

Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief gaan we binnenkort gebruik maken van de app. Op deze app staat dezelfde informatie als op de website. Hierbij is er een openbaar deel. Dit is voor iedereen leesbaar. Er is ook een besloten deel. Dit is alleen leesbaar, als je ingelogd bent. Binnen de besloten omgeving is er onderscheid tussen algemeen nieuws en nieuws specifiek voor de klassen. Op deze manier kunnen we volgens de normen van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) omgaan met uw privacywensen. Binnenkort verzoeken wij u om in te loggen en de app te downloaden. Hiervoor krijgt u instructie.

De komende tijd gaan we stap voor stap over naar een nieuwe manier van berichtgeving. Dit gaan we doen in de volgende fase. We informeren u wanneer we overgaan naar een nieuwe fase. 

Fase 1: U ontvangt wekelijks een nieuwsbrief met hierin besloten nieuws en verwijzingen naar openbaar nieuws op de website (vanaf nu)

             U ontvangt wekelijks van de groepsleerkrachten een klassenmail. 

Fase 2: U logt in op de website en u downloadt de app. Vervolgens ontvangt u een aantal weken nog een e-mail. Tijdens deze overgang kunt u de app/website raadplegen en uw e-mail. Hierna stopt de algemene e-mail. 

             U ontvangt nog steeds wekelijks van de groepsleerkrachten een klassenmail. 

Fase 3: U leest in de app het algemene nieuws of u bekijkt dit op uw computer (de gewone website).

             De leerkrachten plaatsen hun weekmail op het besloten deel van de website. Vervolgens ontvangt u een aantal weken nog e-mail. Tijdens deze overgang kunt u de app/website raadplegen en uw e-mail. Hierna stopt de klassenmail.

Fase 4: Alle communicatie gaat via de app/ website. 

            U krijgt alleen nog individuele e-mail.  

 

 

 

 

Week 36

Week 35

 

Plastic doppen sparen voor blindengeleidehonden

Met ingang van het nieuwe schooljaar starten we op alle scholen van CSG De Waard met een nieuwe actie en wel het inzamelen van plastic doppen. Van het geld van deze actie wordt de opleiding van blindengeleidehonden bekostigd.

Hoe werkt het?
Op school komt een doos te staan, waarin de plastic doppen verzameld worden. Deze doos wordt eens per maand geleegd door mevrouw Ella van Dienst. Zij zorgt ervoor dat de doppen bij Dopjesactie Nederland terechtkomen. Daar worden ze gesorteerd en verkocht aan een fabriek die ze versnippert. Van die snippers worden o.a. plastic pallets gemaakt.

Spaart u mee?
Schone plastic doppen van flessen frisdrank, wasmiddel, melkflessen en andere zuivelpakken, maar ook plastic deksels van o.a. pindakaaspotten en andere soorten plastic potten zijn van harte welkom. Doppen waar een plastic pompje aanzit, bijvoorbeeld van vloeibare zeep, kunt u niet inleveren want daarin zit een ijzerdraadje.

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan, u steunt hiermee niet alleen het goede doel, maar ook het milieu!

E.Tuk
Voorzitter College van Bestuur CSG De Waard 

CSG De Waard neemt privacy serieus. In de onderstaande verklaring leest u hoe de school omgaat met de informatie (persoonsgegevens) die wij van u over uw kind ontvangen. 

 • Heeft de school privacyregels vastgesteld?

Ja, de school heeft privacyregels vastgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. U kunt dit reglement bekijken op www.csgdewaard.nl > Over de waard > Privacy. Hierin staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we de informatie beschermen. Komt u iets tegen waar u meer over wilt weten, kijk dan eerst in het privacyreglement of de meer uitgebreide privacyverklaring op www.csgdewaard.nl, > Over de waard > Privacy.

 • Waarom heeft de school deze informatie nodig?

De school heeft de persoonsgegevens van uw kind nodig om uw kind in te kunnen schrijven op school en om onderwijs te geven. Informatie over uw kind wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. U kunt hierbij denken aan het aanmaken van een schoolaccount, het dagelijks lesgeven en het bijhouden van de prestaties op school. Maar een doel is ook om de overheid te informeren wanneer zij vraagt om informatie.

Wij gebruiken de persoonsgegevens van uw kind voor deze doelen alleen omdat het hoort bij de (wettelijke) taak van school, omdat we afspraken met andere partijen moeten uitvoeren, omdat we uw kind willen beschermen, omdat het noodzakelijk is voor het algemeen belang of omdat wij er zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor beeldmateriaal van beveiligingscamera’s waar uw kind eventueel op te zien is. Wij hebben met het oog op de veiligheid van uw kind en andere personen die op school aanwezig zijn en de beveiliging van het gebouw (een gerechtvaardigd) belang bij het maken van deze beelden. Natuurlijk staat hierbij altijd de bescherming van de privacy van uw kind voorop en hebben we maatregelen genomen om de persoonsgegevens van uw kind te beschermen.

 • Toestemming

Sommige gegevens gebruiken wij alleen met uw toestemming, bijvoorbeeld beeldmateriaal in de schoolgids en op de website. We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Wellicht kunt u uw keuze thuis bespreken, zodat zij weten waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Voor welke andere gegevens wij precies toestemming nodig hebben en vragen, kunt u lezen op het toestemmingsformulier. Voor sommige verwerkingen vragen we ook uitdrukkelijk geen toestemming. Bijvoorbeeld voor het verwerken van naam en groepsnummer in digitale leermiddelen. Zonder deze verwerkingen kunnen we namelijk de voortgang van uw kind niet volgen en dus onze wettelijke taak niet uitoefenen. Wel zorgen wij dat we van de leveranciers van digitale leermiddelen via een verwerkersovereenkomst de verzekering hebben gekregen dat zij uiterst zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

 • Advies terughoudendheid met eigen beeldmateriaal

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders terughoudend zijn bij het maken en het gebruik van deze beeldmaterialen. In het algemeen geldt het volgende advies voor ouders die beelden opnemen tijdens schoolactiviteiten:
- wees terughoudend met het maken van beeldmateriaal;
- maak het beeldmateriaal alleen voor eigen gebruik en/of deel het alleen met de school/leerkracht;
- zet geen beeldmateriaal op publiek toegankelijke websites of sociale media;
- plaatst u beeldmateriaal op een groepsapp die door ouders is aangemaakt, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de privacywetgeving.

Mocht dit advies op termijn niet afdoende zijn, dan kan de school het maken van beeldmateriaal op school en bij schoolactiviteiten verder inperken via een apart protocol. Dit lijkt misschien extreem, maar onze school dient een veilige omgeving te zijn waar kinderen en ouders niet constant op hun hoede hoeven te zijn voor bovenmatige vastlegging van zichzelf op een camera.

 • Geeft de school de persoonsgegevens van uw kind aan anderen?

Ja, maar slechts in beperkte gevallen. De school is bijvoorbeeld verplicht om soms gegevens te delen met de overheid en ook geven wij gegevens over uw kind aan zorgverleners als dit nodig is. Ook als andere bedrijven werk doen voor de school ontvangen zij gegevens van uw kind als dat nodig is, zoals de leverancier van digitale leermiddelen en de schoolarts. Met deze bedrijven en organisaties maakt de school wel altijd duidelijke afspraken zodat de gegevens ook daar goed beschermd zijn.

Ook maakt de school gebruik van clouddiensten zoals Google waarbij gegevens worden opgeslagen op servers in het buitenland (buiten de EER). De school zorgt ervoor dat deze uitwisseling alleen plaatsvindt met landen waar sprake is van een adequaat (vergelijkbaar) niveau van gegevensbescherming als in Nederland of zorgt voor passende waarborgen.

 • Hoe lang worden de  gegevens van uw kind bewaard?

De school bewaart de persoonsgegevens van uw kind op servers en op papier niet langer dan nodig is. De school kijkt altijd eerst waarom de gegevens zijn verzameld en besluit dan hoe lang ze worden bewaard. De informatie wordt uiterlijk na de wettelijk termijn die daarvoor staat verwijderd. Deze termijnen zijn vastgelegd in het Register van Verwerkingsactiviteiten, te raadplegen op onze website www.csgdewaard.nl > Over de waard > Privacy.

 • Welke rechten heeft u?

U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens van uw kind die door de school worden gebruikt. Ook kunt u de school vragen gegevens aan te passen of te wissen als u vindt dat de informatie niet klopt of onvolledig is. De school is verplicht om persoonsgegevens te wissen of niet meer te gebruiken als de gegevens niet meer nodig zijn, u de toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik daarvan.

Daarnaast hebt u het recht om de gegevens die u ooit zelf aan de school hebt gegeven, mee te nemen. De school geeft als u daarom vraagt de gegevens altijd in een makkelijk mee te nemen vorm aan u mee of stuurt deze op uw verzoek naar een derde partij.

Vindt u dat de school niet zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van uw kind? Neemt u dan eerst contact op met de school om dat te bespreken. Helpt dit niet en hebt u een klacht omtrent het gebruik van persoonsgegevens? Neemt u dan contact op met het bestuur via bestuur@csgdewaard.nl of rechtstreeks met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) mw. A. (Astrid) van der Waal – Meijer via a.vanderwaal@swvgo.nl. Het staat u ook vrij de Autoriteit Persoonsgegevens via een contactformulier op hun website (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) een tip te geven. Zij kunnen dan besluiten om een onderzoek te starten.

 • Meer informatie

Wilt u meer informatie over welke gegevens wij precies van uw kind verwerken, met welk doel wij dit doen, van wie wij deze gegevens ontvangen, met wie deze gegevens worden gedeeld en hoe wij de privacy van uw kind waarborgen? Bekijk dan ook de uitgebreide privacyverklaring op www.csgdewaard.nl, kopje Over de waard, Privacy.

 • Vragen? Neem contact op

Als u vragen hebt of meer wilt weten over privacy op school kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@csgdewaard.nl of rechtstreeks met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) mw. A. (Astrid) van der Waal – Meijer via a.vanderwaal@swvgo.nl.

Het algemene e-mailadres van CSG De Waard is bestuur@csgdewaard.nl.

Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Door het invullen van het toestemmingsformulier, regelt u deze toestemming.

Onze school heeft voor de hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind passende beveiligingsmaatregelen genomen om ongewenste en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen. Voor enkele verwerkingen geldt dat niet alle risico’s weg kunnen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan het risico op kopiëren en delen van foto’s van uw kind door derden. Hierover brengen wij een advies uit in de door u ontvangen informatiebrief gegevensverwerking.

Als we persoonsgegevens en/of beeldmateriaal willen gebruiken voor doeleinden die hier niet zijn genoemd en waarvoor ook toestemming is vereist, dan zullen we u daar apart toestemming voor vragen.

Heeft u vragen over de concrete veiligheidsmaatregelen die wij nemen of andere vragen over de verwerkingen van de persoonsgegevens van uw kind? Raadpleeg dan www.csgdewaard.nl, kopje Over de waard, Privacy.

De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind. U kunt een eenmaal gegeven toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken. Vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt zal de school stoppen met de genoemde verwerkingen/handeling. Jaarlijks zal de school u wijzen op uw recht om de eerder gegeven toestemming te wijzigen of in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken via het info e-mailadres van uw school of door rechtstreeks te mailen naar de schooldirectie.

Toelichting Schoolfotograaf

Leerlingen kijken uit naar het jaarlijkse bezoek van de schoolfotograaf en ook ouders hechten vaak aan de traditie. Om die reden vragen wij jaarlijks een professionele fotograaf van alle leerlingen een mooie portretfoto en een klassenfoto te maken. Het laatste impliceert dat uw kind via deze foto ook bekend wordt bij families van klasgenoten. De foto’s worden door de fotograaf rechtstreeks aan u aangeboden buiten de school om. Daarvoor heeft de schoolfotograaf uw (e-mail)adresgegevens nodig. De schoolfotograaf gebruikt uw contactgegevens eenmalig en zal u daarna niet benaderen met andere diensten en producten.

De school ontvangt graag een exemplaar van deze foto, zodat zij deze kan gebruiken voor de door school georganiseerde bijeenkomsten en voor het digitale leerlingdossier. Toegang tot de foto hebben uitsluitend medewerkers van de school. De foto wordt niet gedeeld met derden.

Indien u geen toestemming verleent voor het gebruik van de schoolfoto voor gebruik door de school, dan zal de school zelf een foto maken van uw kind, zodat zij beschikt over een recente foto van uw kind die de school kan gebruiken voor het registreren van uw kind in het digitale leerlingvolgsysteem dat gebruikt wordt om uw kind te identificeren. Hiervoor heeft de school een gerechtvaardigd belang, namelijk enerzijds de beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de school en anderzijds de mogelijkheid tot identificatie van uw kind in het kader van onderwijsdoeleinden en de begeleiding van uw kind.

Toelichting Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van (aanstaande) leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(-eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school. Het is bij het uitvoeren van de Beeldcoaching heel lastig bepaalde kinderen niet in beeld te brengen. Wij hopen daarom uw toestemming hiervoor te mogen ontvangen, maar kunnen u daartoe niet verplichten.

Toelichting vervoer leerlingen door derden (zoals ouders)

Enkele malen per jaar komt het voor dat kinderen naar een activiteit van school worden vervoerd door andere volwassenen. Omdat we veilig en verantwoord vervoer uiterst belangrijk vinden heeft onze school voor dit vervoer de volgende afspraken vastgesteld:

 • Er zijn evenveel zitjes of zittingverhogers in de auto aanwezig als het aantal eigen kinderen van de bestuurder dat op zitjes moet worden vervoerd. Al deze verhogers worden gebruikt en ieder kind zit in een gordel.
 • Als u absoluut wilt dat uw kind op een zittingverhoger wordt vervoerd, dan kunt u uw kind een verhoger meegeven. Uw kind wordt dan op die verhoger vervoerd.
 • We vragen aan ouders die leerlingen van school vervoeren te verklaren dat zij, zoals wettelijk verplicht, een WA-verzekering hebben afgesloten. Een inzittendenverzekering is niet verplicht.

Wij vragen daarom uw toestemming voor dit vervoer door derden.

Toelichting eenvoudige medicijnen (zoals paracetamol, sinaspril, azaron)

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de leerkracht:

 • contact met u of met een andere, door u aangewezen, persoon opnemen om te overleggen of er iemand thuis is om het kind op te vangen en of het kind wordt gehaald. Zonder uw toestemming of die van een andere op deze verklaring genoemde persoon wordt uw kind niet alleen naar huis gestuurd. Ook kan er toestemming worden gevraagd om een ‘eenvoudige’ pijnstiller toe te dienen.
 • een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is bij een ‘eenvoudige’ pijnstiller (azaron, sinaspril, paracetamol) of dat een arts geconsulteerd moet worden, als niemand te bereiken is.

Wij vragen daarom uw toestemming voor deze toediening van eenvoudige medicijnen.

Heeft uw kind een ernstige allergie of regelmatig toediening van medicijnen nodig, dan vullen wij samen met u een uitgebreide toestemmingsverklaring in, waarin u uitlegt hoe te handelen bij een allergische reactie en/of bij het toedienen van bepaalde medicijnen.

Invullen van het formulier

Voorafgaand aan het startgesprek ligt er voor u op het leerplein een toestemmingsformulier klaar. We verzoeken u dan ook om tien tot vijftien minuten voorafgaand aan het startgesprek aanwezig te zijn om het formulier in te vullen. Vervolgens vragen we u een foto te maken van wat u heeft ingevuld, zodat u kunt raadplegen wat u heeft ingevuld. Bij aanvang van het startgesprek kunt u het formulier inleveren. Hieronder kunt u het toestemmingsformulier inzien.

Toestemming voor andere schoolse zaken

 Naast het 'Toestemmingsformulier leerlingen gegevensverwerking' vragen wij u toestemming voor:

 • Het toedienen van lichte medicijnen (het gaat hierbij om het geven van een paracetamol)
 • Het vervoer bij reisjes die door de school georganiseerd worden (wanneer u hiervoor geen toestemming geeft, kan u kind niet mee en zoeken we een passende oplossing op school)
 • Het uitwisselen van adresgegevens en telefoonnummers aan de andere ouders van de groep

Dit toestemmingsformulier kunt u ook voorafgaand aan het startgesprek invullen en vervolgens bij aanvang inleveren. 

Hieronder vindt u de jaarplanning van dit schooljaar. 

week 34

De luizenmoeder

Maandag is het weer zo ver. De zomervakantie is afgelopen en we beginnen aan een nieuw schooljaar. Vaste prik na iedere vakantie is dat we alle kinderen weer controleren op hoofdluizen. Maar dit kunnen we niet alleen!

Wist u dat….

 • hoofdluizen geen onderscheid maken tussen schoon of vies haar en/of geslacht?
 • hoofdluizen resistent zijn tegen chloor en theoretisch gezien kunnen zwemmen?
 • luizencontrole niets anders inhoudt dan in het haar te kijken op bepaalde plekken?
 • het het makkelijkste voor ons is als het haar niet in de gel, lak of ingewikkelde kapsels zit?
 • de hoofdluiscontrole met vele handen maar heel weinig tijd kost?
 • wij als school streven naar twee luizenouders per klas?
 • wij een tekort hebben aan luizenouders en wij het niet kunnen zonder uw hulp?

Dus alstublieft meld u zich aan bij mij, de leerkracht of Gerda Stok, zodat we met elkaar kunnen werken aan een hoofdluisvrije school. Want dat wilt u toch ook?

Groeten, namens het hoofdluisteam,

Sjanie Hagenaar

 

 

Heterogene groepen

Schooljaar 2019-2020 gaan we werken met heterogene groepen. Zoals aangegeven in een bericht voor de zomervakantie zullen we u dit schooljaar uitnodigen om de werkwijze van heterogene groepen te kunnen toelichten. Hiervoor krijgt u een aparte uitnodiging.

Dit schooljaar gaan we verder met het werken in units. Graag nodigen we u uit om het nieuwe onderwijs te komen bekijken. Meer informatie over een kijkmoment leest u verderop in de nieuwsbrief. 

 

 

Onderwijsondersteunend personeel

Naast juf Pascale zullen ook juf Cynthia en juf Sylvia het leerkrachtenteam en de kinderen gaan ondersteunen op de leerpleinen. We zijn erg blij met deze versterking en we verwachten dat deze extra handen het onderwijs nog beter maken en dat hun inzet de werkdruk van de leerkrachten zal verlichten.

 

Gymlessen van vakleerkrachten

Juf Bernadette, meester Jurrian, juf Nicole en juf Danique verzorgen alle gymlessen. Zij zijn allemaal zeer gemotiveerd om leuke bewegingslessen te geven.

 

 

De Muziekmees

Dit schooljaar hebben we er als team voor gekozen om speciaal aandacht te geven aan ons muziekonderwijs. Daarom zullen de kinderen van alle groepen regelmatig dit schooljaar muzieklessen krijgen van de Muziekmees.

 

 

Kooklessen

Op beide locaties hebben we een keuken die groot genoeg is om samen met de kinderen te koken. Juf Amarja zal op beide locaties met de kinderen gaan koken. Het doel is dat alle kinderen in de periode tot de volgende vakantie een keer aan de beurt komen. Juf Amarja stelt het menu zorgvuldig samen, dat afgestemd is op het seizoen.

 

 

Ouderportaal ParnasSys

Dit schooljaar kunt u na de eerste citoperiode gebruik gaan maken van het ouderportaal van ParnasSys. U kunt de resultaten van uw kind(-eren) en de leerlinggegevens inzien. Zodra we hiermee gaan beginnen, ontvangt u van ons een inlogcode. Het ouderportaal van ParnasSys is zowel via een app als via een gewone computer in te zien.

Dit schooljaar introduceren we ook onze eigen CSG De Waard app. Ook hiervan ontvangt u de inloggegevens, wanneer we de app in gebruik gaan nemen. De informatie die we met u gaan delen is vervolgens beschikbaar via de app en via een gewone computer. 

Vernieuwde taalmethode

De leerkrachten hebben vorig schooljaar onder leiding van onze taalspecialist Roosmarijn van der Biezen een nieuwe taalmethode uitgezocht. We hebben gekozen voor de nieuwe versie van Taal op Maat. Aankomend schooljaar gaan we deze methode implementeren.