fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Team Sabina van Egmondschool

Ons team is een mooie mix van verschillende achtergronden, talenten en leeftijden. Wij komen van allerlei kerkelijke gezindten. Vele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd en extra opleidingen gedaan, bijvoorbeeld in taal, rekenen, gedrag of hoogbegaafdheid. De jongste leerkracht is 25 jaar en de oudste 63 jaar. Door deze grote diversiteit bereiken we met elkaar meer dan de som der delen.