fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

CBS Sabina van Egmond geeft al 25 jaar goed en vernieuwend onderwijs. In 2017 is de school gestart met een eigentijds onderwijsconcept. Traditionele scholen zijn ingedeeld in jaarklassen. Het team van CBS Sabina van Egmond organiseert het onderwijs groepsoverstijdekend of groepsdoorbroken in units. We ondersteunen de kinderen bij het leven in de wereld van nu en we bereiden de kinderen voor op leven in de wereld van morgen. Daarbij gaan we uit van de kwaliteiten van de kinderen en we houden rekening met verschillen. Door gebruik te maken van nieuwe middelen/ technolgieen en wetenschappelijke inzichten sluiten wij aan bij de manier waarop kinderen leren. 

Deze ontwikkeling hebben we gemaakt in een aantal fases. Hieronder kunt u hierover lezen. 

Starten met het innovatieproces 

Inrichten van de leerpleinen

Leren met een weekplanning

Gebruiken van technologie

Werken met een groepsmissie

Werken in basisgroepen