fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Starten met het innovatieproces

Hoofddoel Innovatie

We sluiten meer aan bij de ontwikkeling van de kinderen (onderwijs op maat) door kinderen meer regie te geven over leren en meer gebruik te maken van expertise van de leerkrachten.

Tijdens de informatieavond van 9 oktober hebben we onze plannen gepresenteerd. Hierbij hebben we benadrukt dat we zijn gestart met een proces waarin we co-creatie met kinderen en ouders belangrijk vinden.

De kinderen worden betrokken door de kinder-MR.

De ouders worden betrokken door de Klankbordgroep en de MR.

Video  link

Presentatie link

Tijdens de avond zijn we in gesprek gegaan met ouders en hebben vragen, zorgen en tips opgeschreven. Vervolgens hebben we deze beantwoord. 

Dit kunt u hier lezen.