fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leren met een weekplanning

Eén van de pijlers van onze onderwijsvisie is ‘verantwoordelijk zijn’. We willen kinderen inzicht geven in hun eigen leerproces en gedrag, zodat ze goede keuzes leren maken. Geleidelijkaan groeien de kinderen naar meer zelfstandigheid, zodat ze later een gelukkige en gezonde mensen kunnen zijn,  die hun steentje bijdragen aan onze samenleving.

We streven ernaar dat ieder kind op het eind van de basisschool zijn eigen werk kan inplannen door slimme keuzes te maken. Als een planning om de een of andere reden niet is gelukt, blikken we samen met de kinderen terug en zoeken we naar oplossingen om het de volgende keer wel te laten slagen.

 

Aanschaffen bakken voor de kinderen (vanaf groep 3)

We kopen houten bakken waarin de kinderen hun werkboekjes, schriften en etui kunnen opbergen. De kinderen nemen deze bak mee naar de plaats waar ze gaan werken. De bak kunnen de kinderen ook gebruiken om een afscheiding te maken.

Aanpassen instructie

We geven bij bepaalde vakken instructie aan kleine groepen en niet meer aan de hele groep. De kinderen die instructie hebben zijn in het lokaal. De andere kinderen zijn op het leerplein aan het werk of op een plekje in het lokaal. De leerkracht past de instructie aan op het groepje. Dit betekent dat een leerkracht niet drie keer dezelfde instructie geeft en een kleine aanpassing maakt, maar kijkt naar wat het groepje specifiek nodig heeft. De leerkracht spreekt met de kinderen af hoe laat zij worden verwacht voor de instructie. Het kan ook zijn dat de leerkracht het leerplein oploopt om de kinderen te verzamelen die instructie hebben. Binnen de unit maken de leerkrachten afspraken over de indeling van de dagstructuur en welke vakken instructie nodig hebben of zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Unit twee, drie, vier en zes kunnen ook experimenteren met het gebruik van vakspecialisten.

Kleuters

Natuurlijk helpen we de kinderen stapje voor stapje bij dit leerproces. In de kleuterbouw werken we met een planbord voor een week. Hierop staan de taken die binnen een week af moeten zijn. Met een plaatje of foto herkennen de kinderen de opdracht op het planbord. Met een aftekenlijst houden zij zelf bij wat ze al gedaan hebben. De ervaring leert dat de meeste kinderen binnen twee weken hiermee kunnen werken.

De leerkracht kijkt goed naar wat een kind aankan. Van een kind dat net vier jaar is en een paar weken op school zit, verwacht zij andere dingen dan van een kind dat al een heel jaar op school meedraait. Ook kijkt zij naar het cognitieve en sociaal-emotionele niveau van kinderen. De hoeveelheid, moeilijkheidsgraad en het bijbehorend afwerkniveau van de opdrachten worden zoveel mogelijk op het kind zelf afgestemd. Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, geven we een weekplanning op papier.

Groep 3

In groep 3 werken de kinderen verder met een planbord voor een week. Hierop staan alle opdrachten die zij moeten doen. Na ongeveer een half jaar, wanneer het elementaire leesproces is afgerond, krijgen de kinderen een weekplanning op papier. Op deze weekplanning maken we een onderscheid tussen opdrachten die moeten en opdrachten die mogen. Kinderen leren hier verstandige keuzes in te maken. De leerkracht bekijkt op het eind van de week samen met de kinderen of de weekplanning gelukt is en of er de volgende keer andere keuzes gemaakt moeten worden.

De voorkant van de weekplanning

- De vakken

- De plantaken (dit zijn de onderdelen die moeten)

- Reflectie (Dit is voor de kinderen die hieraan toe zijn)

De achterkant van de weekplanning

- Keuzevakken

- Dit is speciaal voor mij

- Reflectie per dag (Dit is voor de kinderen die hieraan toe zijn)

De aftekenlijst

Deze lijst hangt op een zichtbare plaats in de unit. Op deze manier kan de leerkracht zien wie waarmee bezig is.

Groep 4

Groep 4

De kinderen in groep 4 werken vanaf het begin van het schooljaar met een weekplanning. De weekplanning geeft per vak aan wat het kind die week moet maken. Ook staan de instructiemomenten vermeld met tijd en plaats. Het kind kan er dus voor kiezen om voorafgaand aan een les instructie te volgen of niet. Uiteraard begeleidt de leerkracht in eerste instantie dit keuzeproces sturend, maar langzaamaan krijgt het kind hierin steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Wanneer kinderen het aankunnen, bespreekt de leerkracht of de inhoud van diens weekplanning aangepast moet worden. 

 

 

 

 

Groep 5 t/m 8

Vanaf groep 5 is het werken met een weekplanning standaard onderdeel geworden van het onderwijsproces. Kinderen zien wat zij die week moeten maken en doen. Zij zien ook waar ruimte is voor eigen keuzes en interesses. Reflecteren op eigen werkhouding, leerproces en eindproducten is een vast element van het eigen leren. Leerkrachten in de midden- en bovenbouw blijven de kinderen begeleiden bij de weekplanning, maar zorgen er tegelijkertijd voor dat zij steeds meer groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.