fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Inrichten van de leerpleinen

Focus 1: Inrichten gezamenlijke ruimtes

Units bepalen samen welke werkplekken er zijn en welk gedrag hierbij hoort. We hanteren hierbij dezelfde aanwijzingen. Bij iedere werkplek hangt een blad met het gewenste gedrag en daarnaast een foto om het gedrag te visualiseren. 

Focus 2: Aanpassen groepsorganisatie

Tijdens een lesdag maken de leerkrachten diverse keuzes voor de organisatie. Voorheen waren leerkrachten gewend om de deur te sluiten. Het leerplein (voorheen de gang) was de plek waar de kinderen zelfstandig mochten werken. De ervaring leert dat kinderen dan luidruchtig zijn. Dit is niet wenselijk. Daarom wordt nu van te voren goed nagedacht wat een leerkracht wil bereiken met een unit en welke regels daarbij horen. Zo is aan de Sportlaan-locatie onlangs een looproute geintroduceerd. Met deze looproute verloopt het werken op een unit gestructureerder en rustiger.

Focus 3: Actief regie voeren

We willen kinderen leren om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag. Dit vraagt een andere aanpak van de leerkrachten. Bij gewenst gedrag geven we de kinderen een compliment. Als iets niet lukt zeggen we " ik zie dat het je niet lukt om......" (We benoemen het gedrag dat afgesproken is) Vervolgens zeggen we  "wat heb je nodig dat het je wel lukt om...." Hierna wachten we het antwoord af. De bedoeling is dat het kind zelf aangeeft dat hij of zij het graag nog eens wil proberen. Wanneer een kind dit zegt, dan wensen we het kind succes. Mocht het vervolgens niet lukken, dan kunnen we ervoor kiezen om nogmaals de vragen te stellen of het kind te zeggen “je mag in de klas verder werken, we proberen het straks opnieuw”. We kiezen er bewust voor om geen sssssst  te zeggen of  “kan het wat stiller, dit is niet de afspraak". 

Focus 4: Trainen

Om het gewenste gedrag in te slijpen, ga je trainen. Dit betekent oefenen, evalueren en verder oefenen.

Unit 1 (groep 1/2a, groep 1/2b)

Unit 1 is bezig met het inrichten van de gezamenlijke ruimte met unit 2. Ook  zijn de juffen groepsdoorbrekend aan het werken. Dit betekent dat er meerdere "kleine kringen zijn" waarbij kinderen met specifieke hulpvragen extra begeleiding krijgen. De kinderen werken ook op het leerplein. 

Unit 2 (groep 3a, groep 4a)

Unit 2 heeft het leerplein ingericht (foto's volgen nog). De kinderen kunnen kiezen waar ze willen werken. Daarnaast hebben meester Jurrian en juf Agaath lessen verdeeld. Zo geeft meester Jurrian Engels en juf Agaath muziekles. Volgende week start er een gezamenlijk natuurproject. 

Unit 3 (groep 5a, groep 6a)

Unit 3 heeft samen met unit 4 het leerplein ingericht. De kinderen kunnen zelf kiezen waar ze willen werken. Er zijn plekken waar je stil kan werken, duoplekken waar je kunt overleggen, plekken waar je kunt staan en plekken waar je in een groepje kunt werken. De unit wil het pluslokaal gaan gebruiken om kinderen met speel- en doemateriaal te laten werken. 

Unit 4 (groep 6b/7b, groep 7a, groep 8a, groep 8b)

Unit 4 heeft samen met unit 3 het leerplein ingericht. De kinderen kunnen zelf kiezen waar ze willen werken. Er zijn plekken waar je stil kan werken, duoplekken waar je kunt overleggen, plekken waar je kunt staan en plekken waar je in een groepje kunt werken. De unit wil het pluslokaal gaan gebruiken om kinderen met speel- en doemateriaal te laten werken. 

Unit 5 (groep 1/2c, groep 1/2d, groep 3b)

Unit 5 is bezig geweest met het inrichten van het leerplein. De kinderen van groep 3 maken graag gebruik van de groepstafels en de stilwerkplekken op het leerplein. De kleuters spelen veel op het leerplein, want er is een winkeltje. 

Unit 6 (groep 4b, groep 5b)

Unit 6 is bezig geweest met het inrichten van het leerlplein. De kinderen kunnen kiezen waar ze willen werken.  Er zijn plekken waar je stil kan werken, duoplekken waar je kunt overleggen, plekken waar je kunt staan en plekken waar je in een groepje kunt werken. In het halletje bij het trappenhuis willen de leerkrachten een speel- en doeplek maken. De Intern-begeleiders hebben hun kamertje afgestaan. Hierdoor kunnen er kinderen hier in stilte werken.