fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gebruiken van technologie

Digitale geletterdheid
Ook al zijn de on- en offlinewereld voor veel leerlingen geïntegreerd, dat betekent niet dat digitale informatie duiden, verzamelen en creëren vanzelf gaan. Uit recent onderzoek blijkt dat slechts 30 procent van de tweedejaars leerlingen in het voortgezet onderwijs in staat is zelfstandig een computer te gebruiken als instrument om informatie mee te verzamelen en te beheren.Vooral leerlingen in het vmbo en het praktijkonderwijs presteren op dat punt onvoldoende. Daarom vinden we dat leerlingen de kansen van de digitale wereld volop moeten leren benutten. Tegelijkertijd moeten ze
zich bewust zijn van de gevolgen van hun mediagedrag. Problemen kunnen oplossen in een omgeving waarin technologie overal aanwezig is, is een essentiële vaardigheid voor succesvolle deelname aan de arbeidsmarkt.

De digitale wereld en de wereld vol nieuwe technologieën behoort volgens het landelijke platform 'ons onderwijs 2032' tot de kern van toekomstgericht onderwijs. Hierbij gaat het om vier vaardigheden: ICT-basiskennis opbouwen, informatievaardigheid ontwikkelen, mediawijs worden en leren begrijpen hoe technologie werkt (computational thinking). 

Bron: www.onsonderwijs2032.nl

 

ICT-basiskennis opbouwen

Basiskennis van ICT is nodig om technologische ontwikkelingen te kunnen blijven volgen en benutten. 

Informatievaardigheid ontwikkelen

Door de digitalisering van bronnen en door de steeds betere infrastructuur van internet kan iedereen wereldwijd snel informatie publiceren en vinden. Omdat digitale informatie vele malen sneller gekopieerd, gemanipuleerd en verspreid kan worden, is het belangrijk dat leerlingen kunnen beoordelen of informatie betrouwbaar is.

Mediawijs worden

In een samenleving waarin media een grote rol spelen is het van belang dat leerlingen daar verantwoord mee leren omgaan. Een leerling is mediawijs als hij een actieve en kritische houding heeft tegenover zijn eigen mediagedrag en dat van anderen.

Leren begrijpen hoe technologie werkt

Gezien de huidige technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld robotisering of slimme communicatie tussen technologie, vindt het bovengenoemd Platform het belangrijk dat leerlingen leren de essentie van computertechnologie te begrijpen en computers kunnen inzetten om een probleem op te lossen.

 

 

ICT-ontwikkeling op onze school

Onze kleutergroepen beschikken over een aantal tablets. Uit onderzoek van onze collega Danique Weij e.a. blijkt dat de ICT-ontwikkeling voor kinderen in de basischoolleeftijd van vier tot en met zes jaar het meest gebaat is bij het gebruik van tablets. Kinderen kunnen zelf via apps werken aan verschillende doelen (Willemsen 2018). Ook het touchscreen is heel geschikt voor kleuters vanwege hun intuïtieve gebruik: zij bedienen de tablet met hun vinger en leren al doende (Pitt 2014).Tijdens de speelwerklessen leren kleine groepjes kinderen naast het spelen in de hoeken ook met de tablets om te gaan. De kinderen maken gebruik van vooraf geselecteerde apps en oefeningen, die aansluiten bij leerlijnen van de groepen. 

Na de kleuterperiode leren de kinderen werken met chromebooks. In de groepen drie en vier gebruiken de kinderen de chromebooks een aantal uren per week. De jongens en meisjes oefenen individueel met de software die aansluit bij de vakken. 

Vanaf groep vijf is er voor alle kinderen een chromebook beschikbaar. De vakken rekenen, spelling en taal verwerken de kinderen digitaal. Ook bij de andere vakken integreren we de ICT-mogelijkheden. 

De leerkrachten van de school staan onder leiding van enkele onderwijskundige ICT'ers en zijn steeds bezig met het uitproberen van nieuwe mogelijkheden van ICT. Eerlijkheidshalve moeten we hierbij vermelden dat de kinderen vaak zo vindingrijk zijn, dat we vooral ook van hen leren!