fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Plusklas

Wanneer een leerling in de reguliere groep onvoldoende uitdaging heeft aan het verdiepende en uitdagende programma van “aanpak 3”, kan een leerling in aanmerking komen voor plaatsing in onze plusklas.

De plusklas wordt gevormd door een groep leerlingen uit verschillende groepen. Er is een plusklas voor unit 4-5-6 en een voor unit 7-8. Deze leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Meer- en hoogbegaafde kinderen denken anders, leren anders en redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken.

In de Plusklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Tijdens deze uren doen de leerlingen activiteiten waar in de eigen klas geen gelegenheid voor is. Ook krijgen zij naar behoefte werk mee om in de eigen groep verder aan te werken.

In de plusklas doen we verschillende activiteiten. We werken elke week aan een werkstuk of project. Kinderen krijgen lessen zoals: filosofie, schaken, programmeren en drama. 

Deze weken (november) krijgen de kinderen enkele lessen Latijn van een oud-leerling, die inmiddels in het vierde jaar van het Zuidergymnasium zit.