fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
9
juli

De vakantie begint donderdag 18 juli na schooltijd

Beste ouder(-s), verzorger(-s),

De vakantie begint donderdag 18 juli na schooltijd (14.50 uur PW/15.05 uur SL). Vrijdag zijn de kinderen vrij, omdat we de calamiteitendag niet hebben gebruikt dit schooljaar. De calamiteitendag is een losse vrije dag die we kunnen inzetten, als zich onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor de kinderen niet naar school kunnen. Dat was dit jaar niet nodig.

Vriendelijke groet,

Team CBS Sabina van Egmond