fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
7
juni

Leerlingen groep 3 meer betrokken en verantwoordelijker voor eigen leesproces

Onderzoek juf Dorine leidt tot andere aanpak lezen groep 3

Juf Dorine, leraar in opleiding (lioër) van CBS Sabina van Egmond heeft voor haar pabo-opleiding onlangs haar eindonderzoek met succes afgerond. Het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van kinderen neemt een belangrijke plaats in in onze visie. Dit past bij de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden hebben in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vanuit het platform Onsonderwijs2032.nl een hoge prioriteit gekregen in het curriculum voor het primair onderwijs. Via dit bericht informeren wij u over de onderzoeksresultaten van juf Dorine. 

De onderzoeksvraag

Hoe kunnen de leerkrachten van groep 3 van CBS Sabina van Egmond het eigenaarschap van de leerlingen bevorderen binnen het technisch leesonderwijs, zodat de leerlingen meer gemotiveerd zijn om te leren?  

Leerkrachten kunnen het eigenaarschap bij de leerlingen bevorderen door effectief leesonderwijs aan te bieden. Effectief leesonderwijs bestaat uit de volgende kenmerken.

1) Uitdagende lees-en leeromgeving

Een uitdagende lees- en leeromgeving bevordert de intrinsieke en extrinsieke motivatie bij de leerlingen. Vooral de intrinsieke motivatie is erg belangrijk. Door intrinsieke motivatie krijgen leerlingen meer doorzettingsvermogen en hun creatief denken wordt gestimuleerd. Motivatie is een belangrijke factor als het gaat om betrokken raken bij het onderwijs. Om de betrokkenheid te vergroten, moet de leesomgeving aansluiten bij de belevingswereld, interesses en het niveau van de leerlingen.

Bij een uitdagende leeromgeving is het belangrijk dat er verschillende activiteiten aangeboden worden. De leerlingen kunnen in deze leeromgeving zelf keuzes maken en dit geeft hun het gevoel van autonomie. De leerkrachten kunnen de methode Veilig Leren Lezen blijven gebruiken, maar zij moeten goed naar de doelen van de lessen gaan kijken. Door te werken vanuit de doelen zal het leesonderwijs meer betekenis krijgen en worden de leerlingen meer gemotiveerd om te leren lezen.

2) Leerstrategieën en coöperatieve werkvormen

Om de motivatie van de leerlingen tijdens de lessen te vergroten kunnen er verschillende leerstrategieën ingezet worden. Hierdoor zullen de leerlingen zelfstandiger gaan leren en krijgen zij meer kennis over hun eigen leerproces. Het inzetten van coöperatieve werkvormen zorgt voor meer betrokkenheid. Door coöperatieve werkvormen leren de leerlingen mét en van elkaar.

3) Doelen stellen

Door materialen te gebruiken waarbij de leerlingen zelf keuzes kunnen maken en zicht hebben op hun eigen ontwikkeling zijn zij meer taakgericht en zelfbewust. Daarom is het belangrijk dat het doel van de lessen op de weekplanning komt te staan. Hierdoor weten de leerlingen welke opdrachten zij moeten doen om een doel te kunnen bereiken. Het stellen van doelen en het geven van feedback zijn twee belangrijke punten om het eigenaarschap te bevorderen. Leerlingen worden op deze manier uitgedaagd en krijgen meer regie over hun eigen ontwikkeling. Door aan het einde van de lessen te reflecteren ontwikkelen de leerlingen hun metacognitieve vaardigheden en kunnen zij sturing gaan geven aan hun eigen leerproces.

Juf Dorine heeft ook juf Agaath, de leerkracht van groep 3 aan de Sportlaan, betrokken bij haar onderzoek. Dit heeft er toe geleid dat op beide locaties de werkwijze is aangepast. 

De foto's geven een indruk van de uitwerkingen van de onderzoeksvraag, Op foto 4 en 5 ziet u de zogenaamde leesoogjes. De kinderen zetten deze oogjes op hun vinger als een soort ring. Dan gaan ze lezen en tellen ondertussen het aantal bladzijden. Wanneer de leestijd voorbij is, kleuren ze net zoveel centimeters op het meetlint als zij bladzijden hebben gelezen. Zo wordt hun leesvoortgang zichtbaar.