fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
15
maart

Directeuren CSG De Waard klaar voor visitaties op onderwijskwaliteit

Op 12 en 13 maart zijn de directeuren van CSG De Waard bezig geweest met het voorbereiden op visitaties. Deze starten in schooljaar 2019/2020.

Een visitatie is een schoolbezoek door een aantal directeuren, samen met de directeur onderwijs en de beeldcoach van CSG De Waard. De visitatoren meten de onderwijskwaliteit van een school. Het schoolteam presenteert het onderwijs en richt zich hierbij onder andere op ontwikkeling, pedagogisch en didactisch handelen en kwaliteitszorg. Tijdens het bezoek gaan de visitatoren met kinderen, ouders en leerkrachten in gesprek over de kwaliteit van het onderwijs. Na het bezoek ontvangt het schoolteam een rapport. Dit rapport kunnen de directeur, ib'ers en de leerkrachten gebruiken om het onderwijs nog beter te maken. CBS Sabina van Egmond is tijdens schooljaar 2020/2021 aan de beurt voor een visitatie. 

Mevrouw Van der Ven is verbonden aan de organisatie 'Vol van leren'. Zij heeft de directeuren van CSG De Waard de afgelopen twee dagen meegenomen in alle facetten van een visitatie. Van der Ven heeft ruime ervaring in het begeleiden van scholen, die zich voorbereiden op inspectiebezoeken. Daarnaast begeleidt zij als trainer ook scholen die na het ontvangen van het predicaat 'zwakke school' aan verbeterpunten moeten werken. 

Mevrouw Van der Ven heeft zich ook gespecialiseerd in scholen met unitonderwijs. Tijdens de informatieavond, volgende week donderdag 21 maart, zal zij als kwaliteitsexpert via een videoboodschap vertellen wat belangrijk is voor scholen met unitonderwijs om goede kwaliteit te leveren. Directeur Jeffrey van der Veeken heeft mevrouw Van der Ven gevraagd om onze school te adviseren in de veranderfase aankomend schooljaar. Zij kijkt mee tijdens het proces, wanneer het team gaat werken met units (in basisgroepen met verschillende leerjaren en niveaus). Op die manier kan ze ons goed adviseren en zicht houden op de onderwijskwaliteit. 

Volgende week donderdag 21 maart organiseert de school een informatieavond om ouders te informeren over het innovatieproces.