fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
11
januari

Spetterende muzieklessen met de Muziek Mees

Schooljaar 2018 - 2019 besteden we extra aandacht aan het vak muziek. Jaco, De Muziekmees, verzorgt voor alle groepen spetterende muzieklessen. De groepen drie tot en met acht krijgen drie workshops en de kleuters twintig*. 

Middenbouw: Een lessenreeks spelen op instrumenten (fanfara, spelen van partituren en bodysounds). 

Bovenbouw: Een lessenreek Percussie: spelen van Afrikaanse ritmes. 

Onderbouw: Diverse muzieklessen. 

* De leerkrachten van de onderbouw hebben gekozen om de middelen voor de verlaging voor werkdruk in te zetten voor muzieklessen.