fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
11
februari

Kind op Maandag: Onveilig

Onveilig 
Johannes 6: 16-21, 7: 1-17 en 8: 1-11 
In de verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen naar veiligheid. De leerlingen van Jezus komen in een storm op het meer terecht. Een vrouw wordt betrapt op overspel en bij Jezus gebracht met de vraag of ze gestenigd moet worden. In beide situaties zorgt Jezus voor veiligheid. Maar dat neemt niet weg dat ook hijzelf de onveiligheid kent: Tijdens het Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven gevaar loopt.