fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
31
augustus

Alle basisgroepen maken aan het begin van het jaar ene groepsmissie. De kinderen en de leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van de missie

De groepsmissie maakt onderdeel uit van het groepsvormingsproces. Aan het begin van het schooljaar besteden de leerkrachten veel aandacht aan het leren kennen van de kinderen en het afspreken van regels en routines.