fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
6
oktober

Inspecteur Brinkman zeer te spreken over thema’s waar we aan werken -> taart voor het hele team!

Afgelopen dinsdagmiddag hebben de ib’ers, de gedragsspecialist en de directeur via een videoverbinding gesproken met inspecteur Brinkman. Dit gesprek diende als vervanging voor het vierjaarlijkse inspectiebezoek. De inspecteurs van het onderwijs hebben afgesproken om alleen scholen fysiek te bezoeken wanneer daar een reden voor is. Volgens de inspecteur heeft onze school alles netjes op orde en daarom volstond een videogesprek. 

 

Tijdens het videogesprek heeft meneer Brinkman vragen gesteld over een aantal thema’s waar we dit schooljaar aan werken. De inspecteur complimenteerde het schoolteam met de goed doordachte thema’s en de opbouw ervan. Meneer Brinkman gaf aan dat aandacht voor zowel het didactische als het pedagogische element van groot belang is. 

 

Didactisch: leerlingen kunnen achterstanden hebben opgelopen door de periode van thuisonderwijs, daarom is het een goede keuze om na te gaan waar mogelijke verbeterpunten liggen in de rol van leerkracht als instructeur. 

 

Pedagogisch: de hoeveelheid gedragsproblemen nemen volgens de heer Brinkman toe landelijk gezien. Een goede sfeer in de klas zorgt voor een hogere mate van betrokkenheid, welbevinden en werkplezier. 

 

De belangrijkste thema’s voor dit schooljaar zijn: 

 

  • De leerkrachten werken vanuit het unitonderwijsconcept en maken daarbij gebruik van het EDI-model, als zij een instructie geven. De leerkrachten trainen de vier leerkrachtvaardigheden:
  1. a) betrekken en activeren
  2. b) controleren van begrip
  3. c) geven van feedback
  4. d) herhalen
  • De leerkrachten brengen per unit helder in beeld hoe zij goede verlengde instructies geven en hoogkwalitatieve lesafsluitingen verzorgen. Zij houden daarbij vast aan het unitonderwijsconcept waarin gewerkt wordt met verschillende instructieniveaus.
  • De leerkrachten zijn in staat om sociaal veilige en krachtige groepen te maken.