fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
15
maart

School gesloten tot 6 april

Beste ouder(-s) / verzorger(-s),

Vandaag zijn we door de minister van onderwijs op de hoogte gesteld dat de scholen zullen sluiten tot 6 april. 

Via de e-mail hebben wij u geinformeerd op welke manier u kunt aangeven als u opvang nodig heeft als u werkzaam bent in een vitaal beroep. 

In de komende dagen informeren wij u op welke wijze we ervoor zorgen dat uw kind(eren) thuis aan de slag kunnen met onderwijs door gebruik te making van een digitale omgeving, online materialen, een weektaak, huiswerk of andere varianten. Ook zullen wij u aangeven op welke wijze de leerkracht in contact blijft met uw kind(eren) en hen ondersteunt in het leerproces. 


Met vriendelijke groeten,


Het team van CBS Sabina van Egmond