fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
8
juli

Calamiteitendag

  • Jeffrey van der Veeken,
  • 8 juli 2022

Calamiteitendag

 

Als de school gedurende het schooljaar dicht moest vanwege bijzondere omstandigheden, dan hebben de leerlingen op deze dag nog school. Mocht er geen sprake zijn van het sluiten van de school door gewichtige omstandigheden, dan hebben de leerlingen deze dag vrij.